DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 45     <-- 45 -->        PDF

koje se uglavnom mogu svrstati u dvije velike skupine: ekološku i socijalnu.
Zato danas ne govorimo samo o ograničavanju sječe kao pred 50 godina,
nego u određenim slučajevima, u kojima dolaze do izražaja ekološki i socijalni
momenti, računamo usmjereni etat. Što je to usmjereni etat?


Najbolje ćemo to objasniti u uređivanju šuma Nacionalnog parka Plitvička
jezera. Za šume tog Parka, šumarski institut u Zagrebu pod rukovodstvom
dr D, CESTARA, koristeći i sugestije Republičkog zavoda za zaštitu
prirode u Zagrebu, izradio je gospodarsku osnovu. Izmjerena je konkretna
drvna zaliha, izračunata je normalna drvna zaliha i izmjeren je prirast.
Na temelju tih veličina utvrđen je etat, takozvani gospodarski etat, koji
bi došao u obzir kad bi te šume imale samo ekonomsku funkciju. Ali kako
je ekološka i socijalna funkcija šuma u Nacionalnom parku došla do punog
izražaja zbog očuvanja Plitvičkih jezera i njihovih fenomena (npr. stvaranje
žive sedre i si.), gospodarski etat ne smije se u cijelosti realizirati, tj. ne
smije se sjeći onoliko koliko bi se sjeklo da te šume imaju isključivo gospodarski
karakter, nego se sječe manje, tj. u granicama takozvanog usmjerenog
etata. Taj usmjereni etat manji je od gospodarskog etata, a u pojedinim
šumskim predjelima, tj. u rezervatima, on je jednak ništici jer su ondje
zabranjene bilo kakve sječne intervencije. Na taj će način šumarstvo kao
privredna grana biti financijski prikraćeno. No ostale privredne grane, a
posebno turizam, koristiti će blagodati šume. Zato bi ugostiteljstvo trebalo
refundirati šumarstvu razliku između gospodarskog i usmjerenog etata.


Eto, tim putem išao je razvoj šumarstva na Visokom Kršu u SR Hrvatskoj.
Od šablonskog doznačivanja svih stabala, debljih od 50 cm prsnog
promjera prešlo se na sistematske konsignacije stabala, uvažavajući strukturu
i zdravstveno stanje šuma a, eto, u novije vrijeme, ide se za tim da
se u šumi uspostavi ravnoteža, ili takozvano optimalno (normalno) stanje
koje bi omogućilo najpovoljnije prihode i trajnu regeneraciju šume i, konačno,
u najnovije vrijeme vodi se računa o ekološkoj i socijalnoj funkciji
šume. To je, u najkraćim crtama, evolucija našeg uređivanja jelovih, smrekovih
i bukovih šuma na području naše Republike, puštajući po strani uređivanje
šuma u Gorskom Kotaru, u nekadašnjim zemljišnim zajednicama gdje
je ono davno preskočilo pojedine faze ovog razvoja te se razvijalo mnogo
intenzivnije nego u drugim regijama.


IZVORI


Šurić, S.: Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa
prašume, Šumarski list 1933.
Klepac, D.: Uređivanje šuma, Zagreb 1965.


Pravilnik o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospoda


renja gospodarskih jedinica i programa za gospodarenje šumama, Narodne


novine br. 19, Zagreb 1981.
Šumarski list, Zagreb, 1937, br. 10—11.


Šumarski list, Zagreb, br. 1 — 3.


Program za gospodarenje šumama Nacionalnog parka Plitvice, Zagreb 1982.