DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 44     <-- 44 -->        PDF

jakih zahvata. Prema tome, možemo reći da je Instrukcija od 1937, odnosno
ŠURIĆEVA metoda imala svojevremeno svoje opravdanje u uređivanju
neuređenih prebornih šuma i da je odigrala važnu ulogu u našem šumarstvu.
To dokazuju brojne gospodarske osnove koje su za te šume sastavljene
po spomenutoj Instrukciji. Još i danas, mnoge od tih osnova su na
snazi, ne samo u Lici, nego i u Gorskom Kotaru pa se njima obilno shir
zimo. Što više, spomenuta je metoda bila prihvaćena u drugim republikama,
npr. u Bosni i Hercegovini gdje se i danas uz određene modalitete primjenjuje.
U potpunosti spominjem Uputstva za prebornu doznaku Uprave
za šumarstnvo SR BiH, koju je sastavio MATIĆ (1953).


Postavlja se pitanje, zašto danas više ne primjenjujemo Instrukciju od
1937? Odgovor je jasan. Tijekom 50 godina drvna masa naših šuma jako je
smanjena, a sanitarnim sječama i pravilnim doznakama uglavnom su iz
šume uklonjena stabla s negativnim prirastom, a isto tako i bolesna, defektna
i loša stabla. Stanje drvnog fonda došlo je do granice, te se više ne radi


o tome da se prevelike drvne zalihe svedu na manju mjeru, nego valja izgospodariti,
optimalne tipove šuma s drvnom zalihom koja nije ni prevelika
ni premala nego upravo dovoljna da pruži najpovoljniji prirast, da omogući
trajnu regeneraciju šume i da zadovolji ne samo ekonomske nego i ekološke
i socijalne momente.
To je svrha »Novog sistema uređivanja prebornih šuma« (1961), koji
se udomaćio u SR Hrvatskoj i došao do izražaja u novom Pravilniku o izradi
gospodarskih osnova (1981).


U čemu se razlikuje »Novi sistem uređivanja šuma« od Instrukcije iz
1937 godine? Dok se Instrukcija od 1937. bazirala samo na konkretnoj drvnoj
zalihi i njezinoj strukturi a puštala je po strani normalnu drvnu zalihu
i prirast, »Novi sistem uređivanja prebornih šuma«, pored konkretne drvne
zalihe i njezine strukture, operira s normalnom (optimalnom) drvnom zalihom
koju u šumi treba postići. Pored toga, prirast se više ne ocjenjuje nego
se mjeri. Etat je jednak prirastu, veći ili manji od njega, što ovisi o odnosu
između konkretne i normalne drvne zalihe. Normalna drvna zaliha izračunava
se pomoću visine dominantnih stabala na temelju korelacija koje su
postavili SCHAEFFER, GAZIN i DALVERNY (1930) u Francuskoj, te SUSMEL
(1956) u Italiji i COLETTE (1960) u Belgiji za preborne šume.


Koristeći spomenute znanstvene spoznaje o normalnoj (optimalnoj) drvnoj
zalihi u prebornoj šumi, a služeći se vlastitim rezultatima s pokusnih
ploha u šumama Gorskog Kotara, došao sam do zaključka da u prosjeku na
srednjem bonitetu, optimalna drvna zaliha u jelovim prebornim šumama iznosi
oko 350 m3/ha što znači 400 m/3ha drvne mase prije sječe a 300
m3/ha drvne mase poslije sječe. Ako usporedimo te podatke s minimalnom
drvnom masom koja mora ostati u šumi poslije sječe na srednjem bonitetu
i na srednjoj nadmorskoj visini, onda vidimo da ta masa po ŠURIĆU
iznosi 290 m/3ha, dakle, približno onoliko koliko smo izračunali iz naše
optimalne zalihe na bazi intenziteta sječe od 25flA> (400 m3 x 0.75 = 300 m3/ha).
Kako vidimo u velikom prosjeku podaci što ih daje Instrukcija iz 1937.
godine poklapaju se s normalama »Novog sistema«. U pojedinim slučajevima
i na drugim bomitetnim razredima nastupaju razlike. Ali još nešto! Poslije
50 godina svjesni smo da osim ekonomske, šume imaju i druge funkcije


474