DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ovi su nam podaci dragocjeni i kod sastava gospodarskih osnova. Na
temelju sadanje drvne zalihe i grafički prikazane strukture možemo grafičkim
putem odrediti ne samo visinu etata, nego i njegovu strukturu«.


Eto, to je pred 50 godina zagovarao ŠURIĆ, a kakav je bio tada službeni
stav u Jugoslaviji? Za uređivanje državnih šuma vrijedila su u to vrijeme
»Uputstva« koja su upravo izašla (1931). A ta su »Uputstva« propisana za
uređivanje prebornih šuma Kontrolnu metodu. Dakako, to je bila zabluda
jer ni naše šume ni naše prilike nisu u to vrijeme bile u takvom stanju da
bi se mogla uspješno primijeniti tada najmodernija metoda.


Šumarska praksa u našoj zemlji nije bila voljna primjenjivati »Kontrolnu
metodu«, a ŠURIĆ, kao vrsni taksator i vrlo dobar stručnjak dotjeruje
svoju metodu i ona 1937. godine dobiva službeni karakter pošto ju
je usvojilo i objedolodanilo tadašnje Ministarstvo šuma i ruda u Beogradu
pod naslovom »Uputstva za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim
šumama« (1937).


Radi ilustracije, navest ću podatke o minimalnim drvnim masama u
jelovim (smrekovim) i bukovim šumama koje treba da ostanu u šumi poslije
sječe (tabela 1). Također spominjem i godišnje priraste u tim šumama. Svi
ti podaci odnose se na 1 hektar a prikazani su za tri boniteta (dobar, srednji
i loš) i tri nadmorske visine: 500—800; 800—1200 i više od 1200 metara.


Tabela 1


Bukva Jela ili smrča Bukva Jela ili smrča


Minimalna masa poslije sječe Prirast na 1 ha


Položaj
po nadpo
1 ha za bonitet za bonitet
morskoj
visini


| 1 | Y si" |Y


Donji 280 230 190 480 360 290 5,6 4,6 3,8 9,6 7,2 5,8
Srednji 230 190 150 360 290 220 4,6 3,8 3,0 7,2 5,8 4,4
Visoki 190 150 110 290 220 160 3,8 3,0 2,2 5,8 4,4 3,2


U čemu je bio glavni smisao Šurićeve metode, odnosno Instrukcije iz
1937. Pred 50 godina stanje drvne mase jelovih, smrekovih i bukovih šuma
na našem Kršu bilo je jako nepovoljno jer se ta masa sastojala od većeg
dijela prezrelih, zrelih, bolesnih i defektnih stabala.


Zato, prvenstveni cilj bio je da se sanitarnim sječama postojeće šume
dovedu u bolje, zdravije i produktivnije stanje. Šablonskom doznakom svih
stabala debljih od 50 cm to se nije moglo postići, jer je trebalo doznačiti
za sječu i tanja stabla ako su bila bolesna ili ako nisu dobro prirašćivala,
kao što nije trebalo posjeći baš sva stabla deblja od 50 cm, nego je valjalo
ostaviti debela stabla da i dalje rastu, ako su zdrava i ako dobro prirašćuju.
Postupkom koji propisuje Instrukcija od 1937, tj. Uputstvima za doznaku
stabala, postizavao se željeni cilj. Pored toga, propisane minimalne drvne
mase koje su morale ostati u šumi poslije sječe, bile su dobar regulator pre