DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 42     <-- 42 -->        PDF

sječe ne smije pasti ispod minimuma. Radi boljeg uvida crtaju se krivuljedrvnih masa prije i poslije sječe, a njihova razlika definira etat kako ukupni
tako i po debljinskim razredima. Struktura drvne mase prije i poslije
sječe je binomska. Evo što Šurić kaže: »Shemu doznake stabala ovakva
je: 1) stabla bez prirasta: suha, polusuha, jako potištena, prestara, koja
(kod jele) ne rastu više u visinu već pri vrhu šire krošnje (rodina gnijezda);
2) stabla sa negativnim prirastom: jako ozlijeđena i natrula; 3) stabla
s kvalitativno lošim prirastom: grbava, nepravilno razvijena, rakavo raš-
Ijasta; 4) stabla s abnormalno razvijenom krošnjom: ekscentrično prejakom
i poput biča razvijenom; 5) zdrava stabla, ali koja imaju slabo razvitu krošnju
pa slabo prirašćuju.


Već sam naglasio da za određivanje etatne mase nema u teoriji, još
sigurnih oslonaca, a i iskustvo je kod nas slabo, jer su se uredne preborne
sječe počele kod nas voditi tek od god. 1926. dalje. Zato se veliku važnost
polaže na provođenje sječe, bilježe se svi podaci koji mogu biti korisni
za buduće gospodarenje, tako da je svaka sječina zapravo jedna pokusna
ploha. Kad se gospodarenje ne bi vodilo na tako velikoj površini, najbolje
bi bilo da koja ostaju.


Umjesto toga -polaže se nekoliko primjernih pruga neposredno poslije
doznake. One su 20 m široke, međusobno paralelne i u stalnom razmaku
(200—400 koraka) tako da zapremaju 5—10°/« površine, već prema veličini
sječine. Na tim prugama isklupiraju se i posebno zabilježe stabla koja
ostaju, kao i ona koja se sijeku.


Stabla se grupiraju u ove debljinske razrede:


I. Slabi materijal 10—34 cm prsnog promjera
II. Srednje jaki materijal 35—54 cm „ „
III. Jaki materijal 55—80 cm „ „
IV. Prezreli materijal 81— cm
Na taj način dobivamo: 1) drvnu zalihu i strukturu masa prije sječe;
2) drvnu zalihu i strukturu masa poslije sječe; 3) drvnu zalihu i strukturu
mase etata; 4) intenzitet sječe.


Ovo su važni podaci jer ćemo kod naredne sječe, nakon recimo 10
godina znati kako se sastojina razvila a u grubim crtama znat ćemo i njezin
prirast i razvoj strukture mase.


Dosadanje sječine pokazale su da struktura mase prije sječe, u grafičkom
pogledu, ima oblik binomske krivulje. Struktura mase poslije sječe
također je binomska krivulja, samo što je njena kulminacija niža i drugi
je dio manje strm.


Ovakvo grafičko prikazivanje ukazuje nam da je doznaka dobro provedena,
jer nije poremećena struktura sastojina budući da i poslije sječe
pokazuje pravilnu krivulju. Po postulatu, da u prirodi nema skoka, da
sve teče postojano, tako i mora biti, dok bi prema starom načinu (sječa svih
stabala iznad izvjesnog prsnog promjera) pokazivala nenaravnu, oštro odsječenu
krivulju.


472