DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 41     <-- 41 -->        PDF

UDC: 630.95 »71« (497/13) Sum. list 106 (1982): 471


EVOLUCIJA UREĐIVANJA ŠUMA NA VISOKOM KRŠU*


Prof. dr Dušan KLEPAC


Šumarski fakultet, Zagreb


Otvarajući danas, 6. listopada 1982, 8. sastanak Sekcija za uređivanje
šuma Zajednice Šumarskih fakulteta i Šumarskih instituta SFR Jugoslavije
želio bih Vas, drugarice i drugovi, podsjetiti da je prije 50 godina


(22. VIII 1932.) baš na Plitvičkim jezerima održana skupština Jugoslavenskog
šumarskog udruženja, tada jedinstvenog i jedinog šumarskog društva
u Jugoslaviji. Tadašnji taksator Direkcije šuma na Sušaku, ing. Stjepan
Šurić, na toj skupštini održao je prigodno predavanje pod naslovom »Preborne
sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume«.
To je predavanje godinu dana kasnije tiskano u Šumarskom listu (1933.)
pod istim naslovom na str. 339—347, a objavljeno je također caa njemačkom
jeziku u publikaciji II Međunarodnog šumarskog kongresa u Budimpešti
1936, na kojem je ŠURIĆ održao spomenuto predavanje pod naslovom
»O uređivanju državnih šuma u Jugoslaviji«.
Zašto spominjem danas, nakon 50 godina, ekskurziju Jugoslavenskog
šumarskog društva na Plitvička jezera i predavanje ing. Šurića? Iz više razloga!
Prvi je taj, što je Šurić svoje predavanje temeljio na tri primjera iz
šuma Plitvičkih jezera: 1) Visibaba, okružje 24, Šumska uprava Leskovac;
2) Roščići, okružje 18, Šumska uprava Leskovac i 3) Bijela Kosa, okružje 3,
Šumska uprava Leskovac.


Na tim primjerima s područja Male Kapele Šurić je objasnio svoju
metodu uređivanja šuma. U čemu se ona sastoji?


U prvom redu, treba naglasiti da se Šurić između oplodne i preborne
sječe odlučio za ovu drugu u šumama Visokog Krša. Do tog vremena, tj.
prije 50 godina, u tim šumama sječe su se vršile šablonski, tako da su
se sjekla sva stabla iznad 50 cm prsnog promjera kao što se danas još
uvijek prakticira u mnogim afričkim i drugim zemljama s ekstenzivnim
šumskim gospodarenjem. Za Šurića debljina nije odlučna pri doznaci stabala
za sječu. On doslovno kaže ovo: »Sva debela stabla, čak ako su tehnički
potpuno zrela (iznad 55 cm prsnog promjera), ne smijemo odstranjivati,
jer je dokazano, d a se na njima prikuplja najveći i tehnički
najvredniji dio prirasta«.


Šurićeva metoda sastoji se u tome da se u šumi, po određenom postupku,
doznačuju za sječu stabla u svim debljinskim razredima i da se
posebno u manualu vodi evidencija o stablima koja su doznačena za sječu
i koja će dalje rasti. Drvna masa stabala koja ostaju u šumi poslije


*) Referat održan na 8. sastanku Sekcije za uređivanje šuma Šumarskih
fakulteta i Šumarskih instituta SFR Jugoslavije ri» Plitvicama dne 6. X 1982.