DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 4     <-- 4 -->        PDF

IUFRÖ


T o manić , S.: Pripreme za XVIII svjetski kongres IÜFRO 1986. god. (477)


AKTUALNO


* * * Šumarstvo, prerada drva i grafička industrija 1982/83. godine (484)
Hesti , T.: Sadnja u zasjek ekonomičnija je od sadnje u jamice (485)
P i š k o r i ć, 0.: Avioni gase šumske požare na Kraškom području (486)


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


L u k i ć, N.: Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade
drveta (489)
M i k 1 o š, I.: II Kongres o zaštiti bilja Jugoslavije (490)


PRENIJETO


K 1 e p a c, D.: Hrastove šume u Slavoniji (489)


KNJIGE I ČASOPISI


K a r a v 1 a, J.: MIRKO VIDAKOVIC: Četinjače — morfologija i varijabilnost (503)
Fiškorić , O.: ZVONIMIR JAKOPOVIC: Leksikon mjernih jedinica (504)
P i š k o r i č, O.: REVUE FORESTIERE FRANCAISE, Numero spćcial 1981 (505)
H r u š k a, B.: ZNANSTVENI RADOVI INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA
ZVOLEN SR SLOVAČKA, br. 33 — 1982. (505)
H r u š k a, B.: Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, br. 59 — 1981. (512)
Piškorić , O.: Lesnoje hozjajstvo, br. 1—12/1982. (514)
Toma s e g o vić , Z.: Bibliografija radova Prof. dr Nikole Neidhardta za 1962—1982. (515)


DRUŠTVENE VIJESTI


Piškorić , O.: Uz sedamdesetu godišnjicu života Dra DUŠANA VUCKOVICA, naučnog savjetnika (517)
Piškorić , O.: DAVID KABALIN, dipl. inž. šum. — povodom umirovljenja (519)
P r p i ć, B.: Mr VICE IVANCEVIC (521)
Piškorić , O.: Proslavili smo pedesetu godišnjicu završetka studija (522)


U NEKOLIKO REDAKA (462)


IZ ŠUMARSKOG LISTA (452, 488)


Uredništvo ne mora biti uvijek suglasno sa stavovima autora!