DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tablica 5


Biljna vrsta Oštećenje


Salvia officinalis L. 30%
Salvia officinalis L. f. pallida Pant. 60%
Teucnium flavum L. 50V«
Marrubium vulgare L. 75%
Marrubium incanum Desr, 25»/»
Satureja montana L. 25%
Satureja subspieata Vis. 50%
Spartium junceum L. 30%
Ulex europaeus L. 75%


* Valeriana officinalis L. 25%
* Valeriana sambucifolia Mikan f. 50%
Atropa belladona L. var. lutea 75%
* bez snijega
Procjena oštećenja odnosi se na količinu smrznutih nadzemnih dijelova, odnosno
postotak uginulih primjeraka.


ZAKLJUČAK


Promatrajući rezultate ispitivanja izložene u tablicama može se zaključiti
slijedeće:


Tablica 2. Male promjene u vitalnosti obrađivanih biljaka ukazuju na
stabiliziranost njihovih procesa adaptacije. Može se uočiti da su se neke biljke
zaustavile na određenom stupnju adaptacije i usprkos dovoljnoj starosti više
ga ne prelaze. Tako se npr. kvarnerska Iris germanica L u uvjetima zasjene
i blago kiselog tla razmnožava samo vegetativno. Ephedra fragilis Desf. subsp.
campylopoda također godinama vegetira bez cvatnje, dok Juniperus oxycedrus
L. postiže dobar uzrast, ali ni on ne plodonosi. Takve vrste ne mogu se
preporučiti za uzgoj na područjima i lokalitetima sličnih karakteristika kao
što je botanički vrt »Fran Kušan«.


S druge strane, niz vrsta s ocjenom vitalnosti 1, pa i neke (kod kojih se
traži biomasa) s ocjenom 2, mogle bi se, s biološke strane gledano, uspješno
uzgajati u sličnim uvjetima.


Karakteristično je za uzgoj bilja u samom vrtu između ostalog i to brdske
i planinske vrste adaptiraju u većem postotku nego mediteranske. Niske temperature
povezane s većom vlagom očito su kod mediteranskih vrsta jači
ograničavajući faktor, nego što su to ljetne suše ili smanjena insolacija kod
planinskog bilja (navedimo samo neke od mnogih činilaca uzgoja).


Tablica 3. i 4. Kod tih je biljaka već očit pravac procesa adaptacije
premda još nije dovršen. Poslije 2 do 4 godine eksperimentalnog uzgoja biljke
su se izdiferencirale na one koje napreduju i one, koje se uz ovaj tretman nisu
mogle adaptirati. Naš cilj i nije bio da ih specijalnim tretmanom što dulje
održavamo na životu, nego da ih postepeno privikavamo na uvjete kakvi
postoje kod slobodnog rasta u vrtu, što će biti slijedeća faza i definitivna
provjera njihove adaptiranosti.


U tablici 3. smo zbog usporedbe unijeli i vrijednosti pH te kalcijeva karbonata
s autohtonih staništa tih biljaka na Velebitu. Razlika u vrijednostima