DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Supstrat za uzgoj bilja u klijalištima priređen je u raznim omjerima od
kompostirane zemlje, ilovastog tla iz samog vrta i pijeska, relativno bogat
hranjivima te pretežno jedva do slabo alkalične reakcije, koja se u većini
slučajeva s vremenom pojačava.


Botanički vrt ljekovitog bilja »Fran Kušan«, u kojem se obrađuje bilje
navedeno u tablicama, smješten je na kraju jednog ogranka Medvednice na
nadmorskoj visini od 195 m. Teren je blago nagnut, od 0 do 17°, zapadne ekspozicije.
. Tlo je ilovača, neutralne reakcije i siromašno kalcijevim karbonatom.
Klimatske prilike, na osnovu podataka mjerenja od 1966. do 1974. godine,
karakterizirane su ovim podacima:


Srednja dnevna temperatura zraka 11,1* C
Srednja temperatura zraka najhladnijeg mjeseca (I) — 0,5° C
Srednja temperatura zraka najtoplijeg mjeseca (VII) 20,8° C
Srednja minimalna temperatura zraka najhladnijeg mjeseca — 2,7" C
Srednja maksimalna temperatura zraka najtoplijeg mjeseca 26,4° C
Najviša apsolutna temperatura zraka (7. 8. 1971.) 34,9° C
Najniža apsolutna temperatura zraka (12. 01. 1968.) — 17,4° C
Srednja godišnja relativna vlaga zraka 74,0%
Srednja godišnja naoblaka (0—10) 6,6
Srednji godišnji broj vedrih dana 37,0
Srednji godišnji broj oblačnih dana 149,0
Srednja godišnja količina oborina 892,0 mm
Srednji godišnji broj dana s rosom 155,0


Ovi klimatski uvjeti bitni su za bilje navedeno u tabl. 1. tj. koje se već
niz godina uzgaja na otvorenom.


Bilje koje se eksperimentalno uzgaja u klijalištima tj. u početku prve
faze adaptacije izloženo je bitno različitim mikroklimatskim uvjetima, ali: se
oni tokom uzgoja postepeno približavaju uvjetima koji inače vladaju u vrtu.


Potencijalna vegetacija ovog područja je šuma hrasta kitnjaka s grabom —


Querco-Carpinetum croaticum Horv.


Za adaptaciju bilja na uvjete novog staništa važan je klimatski faktor. U
1978. i 1979.-oj godini vršena su mjerenja temperature zraka na visini od
2 m iznad tla. Naročito se pazilo na zimsko razdoblje nakon kojeg su zabilježena
indikativna oštećenja na uzgajanom bilju.


To oštećenje prouzrokovano je hladnim valom u prvom tjednu siječnja
1979.-e godine zajedno sa snježnim pokrivačem od 3 do 7 cm koji je mjestimično
nestao. Za to razdoblje navodimo minimalne dnevne vrijednosti temperature
jer su one odlučujuće u zimskom periodu.


Značajno je da su minimalne dnevne temperature posljednjih deset dana
prosinca 1978. bile od —1,2 do 7,0 ° C, nakon čega je uslijedio nagli pad od
16° C u jednom danu (1. 1. 1979.), te prvih sedam dana siječnja 1979. s minimalnim
dnevnim temperaturama konstantno između —10,1° C i —13,8° C.


Kao posljedica takvih uvjeta od smrzavanja, odnosno fiziološke suše, u
raznom su stupnju bile oštećene prije svega mediteranske, ali i ostale ljekovite
vrste koje navodimo, jer je to indikativno za njihovu sposobnost adaptacije,
odnosno uzgoj: