DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Naša istraživanja koja se vrše na terenu i u botaničkom vrtu imaju za
cilj ustanoviti neke ekološke amplitude ljekovitog i potencijalno ljekovitog
bilja, koje bi mogle poslužiti kao parametri njegovom racionalnom uzgoju.
Zbog toga je pri uzgoju bilja ispitana reakcija tla, količina karbonata u tlu i
praćeni su neki klimatski faktori, a kao kriterij uspjeha uzgoja vrednovana
je vitalnost bilja po Braun-Blanquetu.


OBJEKTI RADA I NJEGOVE METODE


Ovim radom obuhvaćeno je 68 biljnih vrsta podijeljenih u četiri grupe
i prikazanih tako na tablicama. Trećina njih uzgajano je bar desetak posljednjih
godina na svom stalnom mjestu u vegetacijskom dijelu vrta. Ispitivani
parametri, kojima su se one pretežno prilagodile vidljivi su iz podataka u
tablici 1, prikaza klima te ostalih navedenih uvjeta.


Osim zatečenih biljnih vrsta, tijekom proteklih godina sabirane su na
prirodnim staništima i prenošene u vrt biljke s odabranih lokaliteta sjevernog
Velebita, eumediteranskog dijela Istre, Medvednice, Hrvatskog zagorja i drugih
područja. U tabl. 2. navedeni su podaci o biljkama koje su u pokusnom
uzgajanju i već pokazuju rezultate procesa adaptacije a u tabl. 3. one vrste
koje pokazuju minimalne znakove adaptacije. U tabl. 4. svrstane su biljke
koje nisu ispitivane istim načinom kao ostale, ali su pružile indikativne podatke
o učinku klime na njihovu vitalnost.


Pri istraživanju adaptabilnosti u ovoj fazi bilo je potrebno uzeti u obradu
razmjerno veći broj svojti ljekovitog i potencijalno ljekovitog bilja, koje je
često čak i suprotnih ekoloških zahtjeva. Takva obrada omogućava odabiranje
najprikladnijih objekata koji se onda mogu podvrći intenzivnoj obradi.


Eksperimentalni uzgoj provodio se u tri faze:


I faza: Oporavak biljke od oštećenja prilikom prenošenja (smanjivanja
fotosinteze i adekvatan supstrat), koja se provodi prema karakteru i stanju
biljke u otvorenom ili zatvorenom prostoru. U toj fazi često je pod
sličnim uvjetima obavljano i vegetativno razmnožavanje bilja.


II faza: Kontrolirani uzgoj u klijalištima koji je bitan dio adaptacije bilja,
a ujedno i najpogodnije vrijeme za uočavanje njegovih ekoloških amplituda,
jer se tu faktori mogu u velikoj mjeri po volji mijenjati.


III faza: Uzgoj na otvorenom, bez naročite njege i u uvjetima koji su povoljni
za lokalitet na kojem je vrt smješten. Tu biljka dovršava proces adaptacije
koji se već odvijao u klijalištima. To je odlučujuća faza prilagođivanja
biljke. Kod jednog dijela ispitivanog bilja već je ranije provedena.


Vitalnost kao mjera stupnja adaptacije ocjenjivanja je kriterijima po
Braun-Blanquetu, a aktualna reakcija tla određivana je u vodenoj suspenziji
uzoraka uzetih iz dubine 5—10 cm, odnosno područja korijena, pH-metrom s
kombiniranom elektrodom. Kalcij ev karbonat i dolomit određivani su u istim
uzorcima tla Scheiblerovim kalcimetrom. Klimatski podaci dobiveni su mjerenjima
u samom vrtu.