DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 33     <-- 33 -->        PDF

(JDC: 631.543 : 633.88 : 581.5 Šum. list 106 (1982) : 463


REZULTATI ISTRAŽIVANJA O PRILAGOĐAVANJU NEKIH VRSTA
LJEKOVITIH BILJAKA NA PROMJENJENE EKOLOŠKE UVJETE


Dragomir BRKIĆ, prof. biol.
Doc. dr Ljuba BARBALIC


Zavod za farmaceutsku botaniku
Farmaceutsko-biokemij skog fakulteta
u Zagrebu, Šrotova 39


SAŽETAK. U botaničkom vrtu ljekovitog bilja »Fran Kušan-«
Zavoda za farmaceutsku botaniku FBF-a vrše se pokusi adaptacijei introdukcije ljekovitog i potencijalno ljekovitog našeg autohtnogbilja. Svrha tog rada je u tome da se doprinese rješavanju problematike
uzgoja tog bilja u većim razmjerima, kako bi uzgoj zamijenio
sabiranje a time se sačuvala naša flora i povećao broj radnih
organizacija koje se sabiranjem bave kao dodatnim izvorom prihoda.


U našem dosadašnjem radu razmatrali smo proces adaptacijeoko 70 biljnih vrsta i ispitivali njihovu vitalnost u njemu, odnos
prema reakciji tla, sadržaju karbonata u njemu, te djelomično na
klimatske faktore. Postignuti rezultati ukazuju na vrste čija adaptilnost
na uvjete navedene u radu zadovoljava te mogu doći u
obzir za uzgoj u takvim prilikama, dok se neke vrste ne mogupreporučiti. Također je ukazano na uočene amplitude obrađivanogbilja u pogledu reakcija tla i sadržaja karbonata, što može povećati
mogućnost uzgoja i pridonijeti rajonizaciji naših područja u
te svrhe.


UVOD


Već je prije tridesetak godina prilikom osnivanja botaničkog vrta Zavoda,
njegov osnivač, prof. Fran Kušan isticao da vrt osim obavljanje svoje
znanstveno-nastavne funkcije mora služiti i istraživanju problema adaptacije
i introdukcije ljekovitog bilja. Gledajući sa stručne strane ta su pitanja u
botaničkom vrtu stalno prisutna, jer su vezana za uspješan razvoj bilja koje
se u njega unosi, a bez znanstvenog objašnjenja otežano je njihovo racionalno
rješavanje.


Rad na tom području pomoći će danas razvoju uzgoja traženog ljekovitog
bilja u zemlji i inozemstvu. Uzgojem će se smanjiti sabiranje ljekovitog u
prirodi, jer se već sada očituje smanjenje tog biljnog fonda, a za neke vrste
ugrožava njihov opstanak, a osigurati potrebna sirovina za farmaceutsku
industriju. Pored toga realno je pretpostaviti, da bi zainteresirane organizacije
postigle uzgojem i veći financijski efekat.


463