DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 32     <-- 32 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


NEKOLIKO STATISTIČKIH PODATAKA O
ŠUMAMA AUSTRIJE I BAVARSKE


1. Bečki »ALLGEMEINE FORSTZEITUNG« u br. 6/1982. donosi statističke podatke
o austrijskim šumama prema stanju 1971—1980. s uspoređenjem sa stanjem
1961—1970. Prema tim podacima šumska površina 1980. iznosila je 3,75
milijuna ha (1970: 3,69 mil. ha) odnosno postotak šumovitosti 1980. 44,8% a 1970.
44,0%. Površina gospodarskih šuma i zaštitnih u kojima je moguće i iskorišćivanje
1980. 3,16 mil. ha a 1970. 2,23 mil. ha; površina zaštitnih šuma u kojima je isključeno
iskorišćivanje 1980. iznosila je 0,52 mil. ha a deset godina prije 0,39 mil ha.
Drvna masa po ha 1980. god. iznosila je 254 (1970. 234 m3) a prosječni godišnji prirast
1980. 6,2 m3/ha prema 5,7 m3/ha u 1970. god. U gospodarskim šumama na prvi dobni
razred (sastojine do 20 godina starosti) otpada 22,9°/o a na dva zadnja (101—120
i preko 120 god.) 13,5%. U zaštitnim šumama ti su odnosi 7,1 i 41,7iVo. Po vlasništvu
2,03 mil. ha su maloposjedničke, 1,14 mil. ha poduzeća a 0,58 mil. ha državne
šume (u maloposjedničke računaju se šume površine do 200 ha, po katastru, a u
poduzeća šume privatnika i organizacija s posjedom većim od 200 ha).
2. Ministarstvo za prehranu, poljoprivredu i šumarstvo Bavarske izdalo je
1981. godine brošuru »ŠUME U BAVARSKOJ«. Brošura sadrži stanje šuma na
osnovu inventure 1970/71. godine i stanje parkova prirode te prirodnih šumskih
rezervata 1980. rodine.
Površina šuma u Bavarskoj iznosi 2,4 milijuna ha (1963. god. 2,3 mil. ha),
drvna masa 256 m3/ha (1963: 130 m3/ha), tekući prirast 5,7 m3/ha (1963: 3,7 m3/ha)
a etat prosječno godišnje 9,0 mil. m3 (1963: f,4 mil. m3). Do 1980. godine osnovano
je 18 parkova prirode koji zauzimaju 28% državne a 43´a/o šumske površine. Od
1970. do 1976. godine u prirodnim ili skoro prirodnim sastojinama na svim značajnijim
šumskih staništima položeno je 135 ploha ukupne površine oko 4500 ha
kao »prirodni šumski rezervati« i njima je obuhvaćeno oko 80% šumskih zajednica
Bavarske.


U razdoblju od 1960. do 1980. godine u upravi državnih šuma provedene su
tri reorganizacije kojima je prvobitni broj ureda od 290 smanjen na 165. U istom
razdoblju u državnim šumama broj šumskih radnika smanjio se od 15 180 na 5 200.


Zanimljivo je i to, da je 1. siječnja 1975. stupio na snagu novi Zakon o šumama,
koji je zamijenio onaj iz 1852! Prema čl. 5. novog Zakona »šuma ima zaštitnu,
eksploatacionu i razonodnu funkciju te po površini, prostornoj podjeli,
sastavu i strukturi mora se održavati tako da njezine funkcije budu u što većoj
mjeri i trajno osigurane«.


O. P.