DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 23     <-- 23 -->        PDF

UDC: 331.214.7 : 630* (497/1).001/2 Sum. list 106 (1982): 453


UTVRĐIVANJE I RASPODJELA OSOBNIH DOHODAKA NA OSNOVI
MINULOG RADA U ŠUMARSTVU PREMA ZAKONU O PROŠIRENOJ
REPRODUKCIJI I MINULOM RADU


Prof. đr Branko KRALJIĆ, dipl. ing. šum.
šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. Nakon izlaska Zakona o proširenoj reprodukciji i
minulom radu koji se čekao pet godina, autor ovim radom usaglašava
svoj rad (objavljen u »Šumarskom listu«, broj 6—8/1982.)
s novim zakonskim propisima. Oba autorova rada čine cjelinu.
Očekuje se da će autorov prijedlog metodike utvrđivanja i raspodjele
osobnih dohodaka na osnovi minulog rada pomoći pri usklađivanju
samoupravnih općih akata (koji se odnose na tu problematiku)
udruženog rada materijalne proizvodnje, pa i šumarstva
i prerade drva, s novim zakonskim propisima.


UVOD


U Šumarskom listu broj 6—8. godine 1982. objavili smo naš rad pod
sličnim naslovom (vidi literaturu pod 2). Taj rad smo sastavili nakon što smo
pet godina čekali na najavljeni zakon o minulom radu. Taj zakon trebao je
razjasniti i dopuniti niz ne jasnoća i nedorečenosti u vezi s oskudnim odnosnim
odredbama Ustava (3, 4) i Zakona o udruženom radu (5).


Objavljenim radom namjeravali smo detaljnije načeti tu problematiku i
tako djelovati na tok sastavljanja očekivanog zakona, kao i na pokušaje prvih
provedbi intencija Ustava i ZUR-a u udruženom radu, posebno šumarstvu.


Četiri dana nakon što smo Uredništvu Šumarskog lista dostavili (sada
već objavljeni) rad, objavljen je »Zakon o proširenoj reprodukciji i minulom
radu« (Službeni list SFRJ broj 21, 1982, str. 612—627). Propisi tog Zakona
stupili su na snagu 29. travnja 1982. i s njima treba uskladiti samoupravne
opće akte najkasnije do 31. prosinca 1983.


Prema tome, ukazala se potreba da i mi uskladimo naš objavljeni rad s
odredbama navedenog Zakona (6). Pokazalo se da je naša prethodna obrada
te problematike dobrodošla, jer je obuhvatila znatan i bitan dio odnosne problematike
i tehniku kalkuliranja i raspodjele prvog dijela osobnih dohodaka
na osnovi minulog rada iz minulih godina (ODmm). Ta bi tehnika inače znatno
opteretila i komplicirala kompletnu razradu te problematike u smislu propisa
novog Zakona (6).


U ovom nastavku našeg već objavljenog rada (2) nećemo parafrazirati
sve odredbe novog Zakona zbog ograničenosti prostora tiska. Te odviše detaljne
odredbe čitalac mora säm proučiti čitajući studiozno novi Zakon. Pretpo


453