DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 22     <-- 22 -->        PDF

tria dispar L. and Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae), Tortrix viridana L.
{Tortricidae), Thaumatopoeidae) and others in lowland forests, Nectria sp. in
beech stands and Armillaria mellea with linden.


Some inadequate measures in forest management and all those activities
which have an influence on the water level in the soil, are to be mentioned as
the antropogenic factors.


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1906. GODINE


Broj slušača na hrvatskoj šumarskoj akademiji u Zagrebu, iznaša u zimskom
semestru g. 1905/906 u I. godištu 9, u drugom 11 i u trećem 11 ili ukupno 31.
Od ovih je iz Hrvatske i Slavonije njih 27, iz Bugarske 3, iz Bosne 1. Redovitih je
trideset a jedan izvanredni.


Osim toga nastavljaju tri absolventa akademije nauke, i to trojica njih na
mudroslovnom a jedan i pravoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.


(Br. 1, str. 79)


Tečaj za drvare. Iz krugova trgovaca sa drvima, potaknuta je više puta u »Hrvatskom
trgovačkom listu« ideja, da se u Zagrebu u okviru »Merkurovih« škola,
uredi posebni tečaj za one trg. namještenike, koji se žele posvetiti trgovini drvima.
Žali bože — kako iste novine najavljuju, te su nakane do sada najviše s materijalnih
razloga neizvedive. I mi bi takovo poduzeće radostno pozdravili.


(Br. 1, str. 79)


Glas iz naroda — proti kozama. Da narod sam od svoje volje uzdigne glas na
obranu svojih šuma, a proti držanja koza, svakako je u nas do sada još osamljeni
pojav, pa s toga vriedan, da se zabilježi. Zemljištna zajednica urbarske obćine
»Selište srpsko« u kotaru Rutinskom, županije bjelovarsko-križevačke — uviđajuć
štetne posljedice — paše koza po svojim šumama i šikarama, zaključila je na 7.
siječnja t. g. po većini svojih ovlaštenika, umoliti kotarsku oblast, za odredbu
stroge zabrane paše koza po svim njihovim obćinskim šumama i šikarama. Očiti
je to znak, da se vremena, da se vremena menjaju a i mi u njima.


(B. 4, str. 168)