DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 19     <-- 19 -->        PDF

jivača, zaštitara i uređivača obavio je istraživanja na tom području, a rezultat
se prema Prpiću i al. može sažeti u slijedećem:


Bukva je eurivalentna vrsta s obzirom na vlagu, toplinu i svjetlo. U
jednom pojasu svog vertikalnog rasprostranjeni a, koji je prvotno pripadao
zajednici hrasta kitnjaka (Querco-Carpinetum Croaticum) došlo je do promjene
ekoloških faktora (vlage i topline) pa i do fiziološkog slabljenja stabala,
koja je poslije napala gljiva Nectria ditissima (konidijski stadij Cylindrocarpon
wükommü Welenv. i još neke druge vrste iz roda Nectria.


Sadašnje bukove zajednice Fagetum illyiricum Horv. 38. festucetosum silvaticae
Rauš 1973., mozaično su raspoređene u arealu hrasta kitnjaka i
predstavljaju labilne ekosisteme, jer tu bukva nema sinekološke uvjete za
svoj razvoj. Ovaj primjer pokazuje koliko antropogeni faktor može utjecati
na biološku odnosno ekološku ravnotežu. U predjelu sušenja bukve,
čovjek je, naime, uklonio hrast kitnjak, a umjesto njega se proširila eurivalentnija
bukva kao edifikator. Unatoč svega rješenje za spriječavanje sušenja
još nije definitivno nađeno pa se istraživanja nastavljaju.


Sušenje lipe


Etiologija sušenja lipe je veoma slična onoj sušenja bukve. U panonskom
području Hrvatske dominira srebrenasta lipa {Tilia tomentosa Moench.).
Lipove šume tu singenetski recentna faza u kitnjakovo — grabovim
šumama (Carici pilosae — Carpinetum betuli Horvat.). Njen pridolazak tu
je uvjetovan antropogenim faktorima tj. intenzivnim sječama. Tilia tomentosa
je inače prema Horvatu, Glavaču i Ellenbergu vrsta stepskih šuma
(Aceri tatarici — Quercion zone odnosno Quercion frainetto acerris zone).
Lanac faktora izgledao bi ovako: intenzivna sječa, promjena klime u smislu
povećanja humidnosti posljednjih 20 godina, defolijatori i patogene gljive
od kojih je najviše zastupana Armillaria mellea Vahl et Freies, koja se u tom
lancu najčešće pojavljuje kao posljednja karika. (Hren, Harapin, Halambek).


Ovim niti izdaleka nisu iscrpljeni svi problemi koji se javljaju u zašti
šuma u nas. Šumarske znanstvene institucije prate sve patološke pojave
u šumskim rasadnicima, sastojinama i kulturama i brzorastućih vrsta
četinjara i lišćara, vrše determinaciju i istražuju ekološke faktore koji
uvjetuju pojavu štetne entomofaune i patogenih gljiva. Naročita se pažnja
posvećuje štetama i bolestima u rasadnicima i kuturama. Te su kulture
izvrgnute opasnostima od importiranih štetnika i patogena. Spominjemo
samo neke: Melanophila picta, Agrillus suvorvi, Monosteira unicostata na
topolama. Od patogena: Scirrhia acicolla na alepskom boru, Verticicladiella
procera na borovcu, Coryneum cardinale na čempresu, Marssonina populina topoli, Endothia parazitica na kestenu.


Veliki problem koji se kontinuirano javlja na kršu jest borov četnjak
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i borov savijač Rhyacionia buoliana
Schiff.). Suzbijanje borova četnjaka već se nekoliko godina uspješno vrši
bakterijskim preparatom na bazi Bacillus thuringiensis (industrijski preparat
»Dipel«). U novije vrijeme postižu se vrlo dobri rezultati Dimilinom. Suzbijanje
ovim sredstvom kao i stalno praćenje gustoće populacije, te prou