DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 18     <-- 18 -->        PDF

nika koji čine štete u stadiju imaga, za spriječavanje šteta od divljači, suzbijanje
korova i si. U najboljem slučaju ta će sredstva biti dio integrirane
zaštite šuma. S ekološkog stanovišta u stabilnim šumskim ekosistemima redovna
higijena šuma bit će dostatna za spriječavanje masovne pojave štetne
entomofaune i bolesti


U svijetu novih pogleda na šumu i njeno značenje, zaštita šuma dobila
je nove zadatke. Njen zadatak nije samo spriječavanje šteta koje nastaju
uslijed biotičkih ili abiotičkih za šumu nepovoljnih faktora. Moderna zaštita
ima u vidu šumu kao dio ekosistema u kome postoji biološka, ali i ekološka
ravnoteža. Očuvanje prirasta pod svaku cijenu nije više glavni cilj zaštite
šuma. Njen cilj je osigurati normalno funkcioniranje ekosistema koje
se sastoji u kruženju materije i nesmetanom protoku energije. Stoga ona
vodi računa o svim komponenatama ekosistema. Uspješna zaštita predstavlja,
dakle poznavanje strukture ekosistema ali i njegovo funkcioniranje. Stoga
se ona orijentira prije svega na rezultate sinekoloških istraživanja.


Istraživanje uzroka poremetnje ekološke ravnoteže, što rezultira pojavom
epidemijskog ugibanja svih triju dominantnih vrsta, baziraju na sinekološkim
istraživanjima. Oni nisu kratkog daha, ali su pretpostavka bez
koje ne može biti uspješnog povratka ka stabilnosti tih ekosistema.


Ugibanje jele u prebornim šumama Gorskog kotara i Like


Godine 1954. primjećeno je jače sušenje jele (Abies alba) u prebornim
mješovitim šumama jele, smreke i bukve u Gorskom kotaru i Lici. Jela se
tu nalazi u svome optimumu, šumski ekosistemi su dotada bili u primjernoj
stabilnosti. Stoga su istraživanja ove pojave provedena timski slično kao
kod sušenja drveća u nizinskim šumama, Rezultati petogodišnjih istraživanja
pokazuju da se antropogeni faktor može smatrati inicijalnim faktorom
u procesu sušenja. Intenzivniji zahvati u sastojinama uz povoljne klimatske
uvjete dovele su do masovne pojave moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella).
Posljedice defolijacije kod četinjara su teže nego kod lišćara, jer
se asimilacijska površina daleko teže obnavlja. Zato je napad Argyresthie
rezultirao velikim brojem osušenih jelovih stabala. No u stabilnim ekosistemima
kao što su prirodne šume Gorskog kotara relativno se brzo samoregulacijom
uspostavlja biološka ravnoteža iako je na manjim površinama
došlo da sukcesije u regresivnom smislu. Argyresthia fundella nije jedini
pripadnik štetne entomofaune u šumama Gorskog kotara pa je istovremeno
utvrđena pojava jačeg intenziteta i drugih štetnih vrsta, za koje su u novonastaloj
situaciji stvoreni povoljni uvjeti za razvoj. Stoga se i dalje prati
gustoća populacije ovih štetnika, gradacijske i fluktuacijske krivulje, kao
i reakcija jele na promjenu ekoloških faktora. (Opalički K.)


Sušenje bukve u slavonskim i prigorskim šumama


To je treći problem koji je zabrinuo šumarske stručnjake. Sušenje bukve
jakog intenziteta utvrđeno je u području Kalnika, Bilogore, Papuka
i Petrove gore. Tim istraživača ekologa (ekofiziologa), fitocenologa, uzga


448