DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 17     <-- 17 -->        PDF

insekticidi ostavljali još teže posljedice za ekosistem. U tom razdoblju velika
su nada za zaštitare šuma bili preparati na bazi Bacillus thuringiensis koji
se još i danas primjenjuju. No s tim preparatima pored nekih drugih nedostataka
(mala efikasnost na nižim temperaturama, relativno kratkotrajna
efikasnost) nije se mogao postići veći mortalitet od 60 — 70% što je bilo
dovoljno samo u slučajevima kada pošteđena asimilacijska površina ne bi
znatno smanjila prirast, (kao što je slučaj kod hrasta), a urod žira bio bi
osiguran. Inače biopreparati na osnovi B. thuringiensis su selektivni, pogađaju
samo defolijatore i nemaju nikakve štetne posljedice za ekosistem.
Era preparata B. thuringiensis još nije prošla, a pojavio se Dimilin, za koga
mnogi stručnjaci smatraju da je prava alternativa za DDT. Dimilin je nuspodukt
koji ostaje kod pripreme herbicida Dichlobenil. Aktivna mu je
supstanca Diflubenzuron. Djeluje u izvanredno malim količinama, ostaje
aktivan mjesecima, za ljude i životinje praktički neotrovan. Dimilin spriječava
djelovanje encima osobito Tyroxinase koji je potreban za izgradnju
hitina. Nije fitotoksičan. Vrijednost LD je 10.000 mg/kg tjelesne težine kod
preparata u prodaji. Upotrebljava se u SR Njemačkoj 300 g/ha (ili 75 — 80 g
aktivne supstance kod 25´% preparata). Fitofagne larve uzimaju ga s hranom.
Dospjevši u tijelo spriječava presvlačenje i ličinke ugibaju. Nije otrovan
za pčele, što se tumači tako da ga pčele kod pripreme hrane za larve razgrade
fermetima. Ne djeluje na parazite i predatore niti na imaga uopće.
Veliko zadovoljstvo onih koji smatraju da je došla era Dimilina, remete
ekolozi koji smatraju da mu je dijapazon djelovanja još širi nego u DDT-a,
da je inhibitor presvlačenja svih fitofagnih vrsta pa i onih neutralnih koji
služe kao »rezervoar« za parazite štetnih defolijatora. Osim toga utvrđeno
je da je Dimilin ne samo larvicid već i ovocid, čime su pogođena ne samo
jaja štetnika već i njihovih predatora. Pa i dugotrajnost efikasnosti (neki
smatraju da je efikakan čak nekoliko mjeseci) smatra se nedostatkom, jer
to može imati posljedice za ekosistem, naročito stoga što djeluje na faunu
tla. Mnoge vrste Collembolla bivaju decimirane nakon tretiranja Dimilinom
što sigurno mora negativno utjecati na lanac ishrane organizama u šumskim
ekosistemima. Ne djeluje na štetnike plodova, pupova, minera i Homoptera.
Postoji mišljenje da bi kod suzbijanja borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff.) bilo dobro u turističkim mjestima i zonama za rekreaciju
vršiti suzbijanje Dimilinom, a u ostalm kulturama sa B. thuringiensis.


U nastojanju da se nađe sredstvo koje bi selektivno djelovalo samo na
jednog štetnika, jer po mišljenju većine zaštitara takvo bi sredstvo imalo
budućnost, istraživanja su usmjerili svoja istraživanja na juvenilne hormone
odnosno njihove naloge (juvenoide) i na supstance koje proizvode za vrstu
specifične seksualne mirise (Pheromone). Prvi (juvenoidi) izazivaju teške
hormonalne poremetnje u tijelu sa letalnim terminusom, drugi (feromoni)
privlače mužjake koje onda možemo na razne načine uništiti prije nego
oplode ženke. Gustom i homogenom razdiobom feromona u sastojini dolazi
do dezorijentacije mužjaka, koji onda ne uspiju da pronađu suprotni spol.


Unatoč velikog napretka u pronalasku bioloških i biotehničkih metoda
za spriječavanje masovne pojave štetnih defolijatora, mnogi stručnjaci smatraju
da će i dalje biti neizbježna primjena kemijskih sredstava za njihovo
suzbijanje. Za sada su kemijska sredstva još neophodna u suzbijanju štet