DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Velike promjene nastale su u ekosistemima slavonskih šuma. Dok su
prije spomenute promjene nepovoljno djelovale na šumu, one su povoljno
djelovale na razvoj fitofaga i njihovu masovnu pojavu kao i na razvoj i širenje
patogena. Nestankom brijesta, jedne od dominantnih vrsta ovih šuma
stvar se još više pogoršala, pa se pored hrasta intenzivno počeo sušiti i
jasen. Sušenje je dakle rezultanta lanca faktora od kojih posljednja karika
nije u svim slučajevima ista, kao što ni morfologija sušenja nije ista. Razlikuju
se tri tipa sušenja hrasta: 1) Kronično sušenje u kome stabla vegetiraju
i desetak godina i postepeno se suše. To je slučaj tzv. »kaseta«
stvorenih izgradnjom nasipa i kopanjem kanala. 2) Brzo sušenje koje nastupa
nakon defolijacije i napada pepelnice u promijenjenim uslovima vodnog
režima u tlu. Proces sušenja traje jednu godinu. 3) Rapidno sušenje
traje nekoliko mjeseci. Uslijed fiziološkog slabljenja stabala i sniženja razine
podzemne vode stvoreni su uvjeti za razvoj gljive Ceratocystis vrste.
Proces sušenja traje nekoliko mjeseci. Ove činjenice treba još provjeriti.


Ostaje još riješiti značenje jednokratne defolijacije u jednoj godini i
uzastopne defolijacije u dvije godine. Ova su istraživanja u toku. Dosad je
poznato da sama defolijacija ne mora neizbježno izazvati sušenje, ali ako
ona koincidira s još nekim nepovoljnim faktorima u tlu (vodni režim) dolazi
do sušenja. Gustoću populacije značajnijih defolijatora hrasta možemo
s velikom sigurnošću odrediti pa tako i predvidjeti djelomičnu, odnosno totalnu
defolijaciju. Ali za druge nocivne faktore to nije moguće. Stoga, želimo
li izbjeći rizik sušenja, moramo suzbijati defolijatore. O tome želim kazati
nešto više, jer je to jedan od aktuelnih problema zaštite šuma ne samo u nas
već i u svijetu.


U nas je kao uostalom i drugdje u Evropi i u svijetu suzbijanje defolijatora
bilo prije svega motivirano ekonomskim razlozima. Razumljivo je to,
jer npr. gubitak 1,5 milijuna m3 koji je 1930/31. nastao zbog golobrsta smrekova
prelca (Lymantria monacha), na 3000 ha smrekove šume u Gornjoj
Bavarskoj nije bio od malog značenja za tadašnje vlasnike šume. Gigantske
razmjere imala je 3 godine kasnije pojava borove sovice (Panolis flammea).
Od 500.000 ha površine potpuna defolijacija bila je na 170.000 ha, a
osušena i posječena masa iznosila je 12 milijuna m3. Sve mjere koje su
preduzete da se suzbije masovna pojava: svjetlosni mamci, ljepivi prstenovi
i lovci jarci ostale su bez nekog većeg efekta. Tek kada je Escherich po povratku
iz Amerike predložio upotrebu aviona za tretiranje s arsenovim prahom,
postigao se vrlo dobar uspjeh. Od tada se naglo usavršava aviometoda
za suzbijanje defolijatora i pronalaze nove kemijske supstance. Poslije arsena
dolazi period DDT-a, koja je predstavljala pravu revoluciju u suzbijanju
defolijatora.


Ta je perioda trajala sve do nedavno. Arsen kao želučani otrov zbog
toksičnosti za toplokrvne životinje i čovjeka, DDT kao kontaktni otrov zbog
perzistentnosti, širokog spektra djelovanja i štetnih posljedica za ekosistem
morali su biti zamijenjeni drugim, selektivnim i za životnje i čovjeka neopasnim
insekticidima. No poslije toliko godina upotrebe DDT-a (kod nas
je već 1946. god. upotrebljena za suzbijanje gusjenica gubara), kao da je
nastupila kriza. Alternativa za DDT u vidu fosfornih estera i Carbamata
i dr., koji su se brže razgrađivali, nije bila i optimalno rješenje, jer su ovi