DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 15     <-- 15 -->        PDF

masovno ugibao i danas je rijetkost u šumama u ikojima je pored hrasta
i jasena bio jedna od dominantnih vrsta. Danas je uzročnik »holandske bolesti
brijesta« poznat. To je gljiva Graphium (Ceratocystis ulrni), a vektor
te gljive su brijestovi potkornjaci, u prvom redu Scolitus multistriatus


S. scolitus. Nažalost do danas nije nađeno sredstvo za sprečavanje ove bolesti,
a velike nade polažu se u genetičare i pronalaženje otpornih vrsta
brijestova, njihovih varijacija i hibrida. U najnovije vrijeme pokazala se
uspješnom i borba protiv Scolitusa prenosioca ove bolesti.
Da nevolja bude veća i treća dominantna vrsta ovih šumskih ekosistema,
jasen (Fraxinus angustifolia), počela se masovno sušiti prvih poslijeratnih
godina da bi posljednjih desetak godina poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
(Spaić, Mikloš)


Etiologija sušenja ovih triju vrsta drveća na širem području nizinskih
šuma između Save i Drave bila je predmet istraživačkog rada mnogih stručnjaka
pa i jednog znanstvenog tima koji je formiran 1924. g., a u kome
su sudjelovali specijalisti: fitopatolog, entomolog, pedolog, uzgajivač i još
neki drugi. Prije i poslije toga objavljen je velik broj članaka o sušenju
hrasta. U zajedničkom izvještaju Komisije, pobijeno je mišljenje da je
podzolacija tla uzrok sušenja, ali su različiti autori kao glavnog uzročnika
sušenja navađali: brštenje gubara i drugih defolijatora, gljivu pepelnicu
(Miprosphera alphytoid.es), mednjaču (Armillaria melea), nepravilni uzgojni
postupak sa sastojinama, stagnirajuću vodu, gljivu Ceratocystis sp. i td.
Vajda je u svojoj studiji o sušenju hrasta tvrdio da je inicijalni uzročnik
sušenja klima, odnosno njene promjene koje su nastupile nekoliko godina
prije pojave sušenja, a zatim je dao shematski prikaz niza činilaca koji
su u interakciji dovele do sušenja hrastovih sastojina. Konačno 1970. g.
osnovan je ponovo tim (Dekanić et al.) u kome je sudjelovalo oko 15 istraživača
i koji su objavili prethodne rezultate istraživanja, ali koji nisu definitivni
jer se istraživanje nastavlja. Rezultati bi se dali ukratko rezimirati:
u daljnjoj prošlosti došlo je do intenzivne aktivnosti čovjeka u redukciji
šumskih površina, u iskorišćivanju šuma, do izvedbe hidromelioracijskih
radova (kopanja kanala, izgradnje nasipa), stvaranja retencija u šumama.
Šume su izgubile prvotnu fizionomiju, promijenile strukturu, a prirodne
mješovite šume s obilnom podstojnom vegetacijom na velikim površinama
zamijenjene su monokulturama bez podstojne etaže. Usto je posljednjih
80 godina došlo do promjene makroklime u Evropi pa i u Slavoniji. Ekstremno
suhe i tople godine nepovoljno su utjecale na šumsku vegetaciju,
došlo je do sniženja nivoa podzemne vode, a učestalost poplava poprimila
je drugi tok. Režim vode u tlu se promijenio i oscilacije nivoa podzemne
vode dobile su širu amplitudu što je utjecalo na hranidbeni balans i fiziološko
stanje stabala. (Dekanić I.)


Pedošloška istraživanja potvrdila su rezultate prijašnjih istraživanja.
Podzolizacija tla ne dolazi u obzir kao uzročnik sušenja, ali pojava sušenja
korelira sa anaerobiozisom pa i dalje treba istraživati vodu u tlu i redoks
potencijal. Nestankom brijesta, izgleda, promijenila se i fitoklima što se nepovoljno
odrazilo na rizosferu. Utvrđene su velike razlike u sastavu faune
tla onih odjela u kojima se hrast suši i onih na kojima nema te pojave. Utvrđene
su dominatne vrste faune tla »zdravih« i bolesnih« odjela (Škorić, Vranković,
Kovačević).