DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 14     <-- 14 -->        PDF

pojedinim godinama, ali projeeno 9000 ha požarom uništene površine uglavnom
se nalaze u priobalnom području i otocima, gdje ima najmanje šuma
i gdje one predstavljaju u ekološkom, rekreacionom i turističkom pogledu
daleko veću vrijednost no požarnom uništena drvna masa. Ono što je u toj
situaciji upravo tragično jest činjenica da godišnje izgori u području Krša
veća površina nego što se pošumi. Unatoč toga u nas nije dosada riješeno
pitanje preventive, a u represivnim mjerama daleko smo od onoga što se
u svrhu gašenja šumskih požara čini u drugim zemljama Zapada, u SAD
ili SSSR-u. Suzbijanje odnosno preventive šumskih požara je pitanje organizacije
prije svega šumarske službe na Kršu, a ono sada nije riješeno na
zadovoljavajući način. Teško je reći da bi se nabavkom dvaju aviona za
gašenje šumskih požara ovaj problem mogao riješiti, a da se u isto vrijeme
ne izvrši modernizacija naše protupožarne službe od obavještavanja, osnivanja
protupožarnih stanica, izobrazbe kadrova, šumsko uzgojnih i uređajnih
mjera, do nabave terestričkih aparata i potrebnih kemikalija za gašenje.
Od velike je važnosti i upoznavanje širokog kruga ljudi, naročito onih
koji rade u šumama o nastanku i uzrocima požara, njegovim posljedicama
kao i njihovim dužnostima u provođenju preventivnih i represivnih mjera.
Za uspješno rješenje navedenih problema potrebno je angažirati šire zajednice
i društveni dogovor zainteresiranih: šumarstva, turizma, vatrogasnih
društava, organa unutrašnjih poslova, općina i dr.


Od drugih elementarnih nepogoda (suše, studeni, vjetra) ne možemo
efikasno zaštititi šume. Jedine mjere sastoje se u uzgoju sastojina i vrsta
drveća otpornih na ove nepogode. Uska suradnja šumarskih stručnjaka koji
rade na uređivanju, uzgoju i zaštiti je neophodna. O ovoj suradnji ovisi
da li ćemo imati zdrave i otporne sastojine. U protivnom slučaju sama zaštita
šuma bit će nemoćna. No unatoč svih mjera štete od elementarnih
nepogoda neće se uvijek moći izbjeći. Prije dvije godine imali smo priliku
čuti za ogromne štete u šumama Like koje su nastale uslijed snijega i leda
koji je u debelim slojevima obavio grane i debla i lomio ih kao da su šibice.
Tako je u Lici stradalo nekoliko stotina tisuća stabala. Njihovom sječom
nastaje problem regeneracije opustošenih terena. U Zagrebačkoj gori u
isto vrijeme prema površnoj procjeni nastale su velike štete uslijed vjetroizvala.
Računa se tako da nastala šteta iznosi 20 — 30.000 m3 izvala i
lomova.


Poremetnja stabilnosti šumskih ekosistema u nizinskim šumama


Na području Slavonije uspijevaju naše najvrednije nizinske šume. Ovisno


o mikroreljefu pridolaze tu kao dominantne vrste: hrast, brijest i jasen.
Na tom području formirano je više prirodnih šumskih zajednica (ekosustava),
što govori o kompleksnosti ekoloških faktora koji su stoljećima
djelovali na njihovo formiranje. U tim uvjetima uz ograničena odstupanja
bili su to stabilni heterogeni ekosustavi. No oko 1910. godine došlo je do
pojave sušenja hrasta, koje se sad većim ili manjim intenzitetom nastavilo
do danas. U međuvremenu zabilježena je u nas i pojava sušenja brijesta.
Iako je ta pojava zabilježena u Evropi davno prije, ona je neko vrijeme
prestala da bi oko 1919. dobila u Holandiji epidemijski karakter. Otada se
naglo raširila u cijeloj Evropi, a u nas je zapažena 1927. godine. Brijest je