DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Države koje imaju 8´% od šumske površine u svijetu, procjenjuje se gubitak
drvne mase godišnje sa oko 143,000.000 m3. To je otprilike jedna trećina
godišnjeg prirasta ili polovina godišnjeg prihoda. Preneseno na površinu
šuma u svijetu iznosio bi gubitak 1.787,500.000 m3 drva. Da ova brojka nije
plod fantazije govore i podaci sa 1. jugoslavenskog savjetovanja o zaštiti
šuma prema kojima gubici u Jugoslaviji prema skromnoj procjeni iznose
10% od godišnje sječive mase, ili cea 2,000.000 m3. Tome treba pribrojiti
štete od bujica, erozija, štete uslijed poremećaja u gospodarenju zbog nepredviđenih
gubitaka drvne mase, hitnih mjera sječe, izvoza i transporta,
ponovnog pošumljivanja itd.


Osim šteta od šumskih požara kada je izgubljena totalna drvna masa,
koja se u većini slučajeva može točno utvrditi i gubici na prirastu uslijed
totalne defolijacije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) dobro su proučeni.
U tom slučaju jednogodišnji prosječni tekući prirast smanjen je za 30 — 40%.
U našim slavonskim hrasticima taj prirast iznosi 6 — 8 m3/ha što znači da
je uslijed totalne defolijacije, koju izazivaju defolijatori zlatokraj, razne
vrste Geometrida, hrastov savijač, a u prvom redu gubar {Lymantria disparL.) izgubljen prirast od 2 — 3 m3ha. Lako je izračunati da su u slučaju masovne
pojave na velikim površinama gubici veoma znatni. U slučaju pojave
defolijatora na 100.000 ha gubitak iznosi oko 2 — 300.000 m3 drva. Usput
rečeno 1957. godine zabilježena je pojava gubara na 494.570 ha šumske površine.


Stvari su ovdje pojednostavljeno prikazane no u stvari one su veoma
složene, ali nedostatak prostora nam ne dopušta da ulazimo u dublju analizu
lančane reakcije koja nastaje uslijed djelovanja nekog od štetnih faktora
na šumski ekosistem kao cjelinu. Podjela na abiotičke i biotieke štetne
faktore sa ekološkog stanovišta kada se radi o šumskih ekosistemima
može se opravdati samo metodološkim razlozima i kompleksnošću patologije
šuma. Kao jedan od indikatora te kompleksnosti govori i podatak
da je do danas na 1400 vrsta šumskog drveća na našoj planeti predmet
istraživanja 800 vrsta patogena (virusa, bakterija, gljiva i nematoda) i 20
tipova abiotičkih utjecaja koji uzrokuju oboljenje (toksini u atmosferi i tlu,
klima i vremenski ekstremi, trofički debalans, vodni režim u tlu itd.).


ETIOLOGIJA POREMETNJE STABILITETA U NEKIM NAJVAŽNIJIM
ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA U NAS


Izabrao sam 4 najteža slučaja poremetnje ravnoteže u šumskim ekosistemima
u SR Hrvatskoj: 1) Epidemijsko ugibanje i sušenje dominantnih
vrsta drveća u nizinskim šumama. 2) Ugibanje jele u prebornim šumama
Gorskog Kotara i Like. 3) Sušenje bukve u slavonskim prigorskim šumama
i 4) Sušenje lipe. Teško je kod toga izbora odlučiti da se izostave štete
koje nastaju u šumama uslijed abiotičkih faktora: suše, studeni (leda),
vjetra i naročito od šumskih požara. Štete od elementarnih nepogoda javljaju
se sporadično s više ili manje intenziteta, a zbrojeni gubici daju goleme
brojke. U Jugoslaviji godišnje opožarena prosječna površina iznosi
0,1% u SR Njemačkoj 0,06, u SAD 0,37 i td. Opožarena površina varira u