DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Stanje ishrane


U tablici 3. prikazani su podaci o prosječnim koncentracijama analiziranih
hraniva u iglicama tijekom perioda istraživanja. Odavde se jasno zapaža
da između istraživanih kultura postoje značajne razlike. Iz analitičkih
podataka dobivenih u pojedinim godinama proizlazi da su se koncentracije
proučavanih biogenih elemenata kretale u ovim granicama:


N 1,00 — 1,97 %
P205 0,200 — 0,800%
K20 0,80 — 1,40 %
CaO 0,46 — 1,46 %
Mg 0,076 — 0,180%
Fe 54 — 166 ppm


U kulturama sporijeg rasta utvrđene su općenito niže koncentracije dušika,
fosfora, kalija i željeza. Prema literaturnim podacima (GUSSONE, 1964,
BAULE i FRICKER, 1967, KOMLENOVIĆ, 1973. i dr.) koncentracije dušika
u kulturama Klana 6 i 8, Fužine 4, Mrkopalj 1 i Gerovo 11 upućuju na dosta
nepovoljnu ishranu ovim hranivom. Isto vrijedi i za fosfor na plohama Klana
6 i 8. I u nekim drugim kulturama dolazi do jačeg nedostatka ovih hraniva
u pojedinim godinama (Skrad 13 i dr.).


Statističkom obradom podataka također smo utvrdili pozitivnu korelaciju
između prosječnog višegodišnjeg visinskog prirasta i NPK-koncentracija
u jednogodišnjim iglicama. U slučaju dušika i fosfora linearni korelacioni
koeficijenti iznosili su r = 0,42 i r = 0,35. Za kalij je ta veza bila još i
čvršća (r = 0,48).


Pozitivna veza između rasta i ishrane dušikom, fosforom i kalijem upućuje
na to da se od primjene ovih hraniva mogu očekivati pozitivni efekti.
To posebno vrijedi za mlade kulture u prvim godinama njihova osnivanja,
jer se pokazalo da je nedostatak spomenutih hraniva na pojedinim staništima
upravo tada najjače izražen.


Tab. 3. Prosječne koncentracije hraniva u iglicama smreke (1976—1979. god.)


Sadrža j /
Šumarija 1 ft
DL, Ö Z
o
«si
O O
aU
bo s
Mrkopalj
n
1
2
1,49
1,67
0.554
0,542
0,99
1,21
0,51
0,76
0,122
0,112
106
122
>t 3 1,71 0,634 1,21 0,94 0,126 64
Fužine 4 1,42 0,381 1,22 0,78 0,122 100
„ 5 1,60 0,462 1,02 0,90 0,104 103
Klana
tt
6
7
1,15
1,65
0,216
0,476
0,80
1,16
1,11
0,96
0,108
0,136
69
85
U 8 1,06 0,238 0,87 1,29 0,132 65
Crni Lug
,,
9
10
1,68
1,92
0,492
0,544
1,08
1,14
0,60
0,99
0,102
1,138
110
91
Gerovo 11 1,42 0,344 0,94 1,05 0,222 73
Skrad 12 1,70 0,462 1,17 0,74 0,104 77
,. 13 1,53 0,318 1,10 0,68 0,128 64