DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IN MEMORIAM


IVICA BASTJANČIĆ, dipl. inž. šum.
(1908 — 1982)


U Zagrebu je 7. siječnja 1982. godine
umro dipl. inž. Ivan Bastjančić, šumarski
savjetnik Šumarskog fakulteta u miru.


Bastjančić Ivo, dipl. ing. šumarstva rođen
je 1908. U Karlovcu. Diplomirao je na
Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu 1934. God. 1935/


36. nastavnik korepetitorija »Lopašić« u
Karlovcu, zatim na konsignaciji g.j. »Garjevica
« šumarije Novoselec-Križ. God. 1937.
na uređajnim radovima u šumi ZZ »Novi
Zagon«, Novi Vinodol. God 1937—1939.
kod Privremene državne uprave ekspropriiranih
šuma Delnice; 1939—43. kod Direkcije
šuma Brodske imovne općine u
Vinkovcima. God. 1943. upravitelj šumarije
Daruvar; 1944. na radu u šumariji
»Trstika« u Novskoj; 1945. šumar KNO-a
Zagreb; 1946—1948. u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu referent
u odjelu za iskorišćivanje šuma te u odsjeku
za str´učnu nastavu; 1949—1952. u
Sav. planskoj komisiji i Privrednom savjetu,
Sav. upravi za unapređenje proizvodnje,
Odsjeku za tehničku pomoć i Centru
za tehničku dokumentaciju u Beogradu.


Poslije vrlo bogate, raznolike i plodne
šumarske prakse u Gorskom kotaru, u
Slavoniji, ü bivšem Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu, u Saveznoj
planskoj komisiji, u Saveznoj upravi
za unapređenje proizvodnje, u Odjelu
za tehničku dokumentaciju u Beogradu,
savjetnik Bastjančić — kao iskusni
šumarski stručnjak — dolazi 1952. godine
na Šumarski fakultet gdje mu se
povjeravaju poslovi tajnika bivšeg Zavoda
za šumske pokuse sve do I960, godine.


Nakon osamostaljenja Šumarskog fakulteta
(1960) savjetnik Bastjančić postavljen
je za rukovodioca Šumarske knjižnice
i tehničkog urednika »Glasnika za
šumske pokuse«. U to vrijeme tj. 1. 1.
1961. godine, knjižni fond Šumarske knjižnice
iznosio je 6.800 svezaka. Po odlasku
druga Bastjančića u mirovinu, tj. početkom
1979. godine taj fond iznosio je 11.828
svezaka.


Još mnogo veći uspjeh djelovanja savjetnika
Bastjančića očituje se u publiciranju
»Glasnika za šumske pokuse«, jer
je kroz ruke kolege Bastjančića prošlo 8
brojeva, odnosno 2.692 tiskanih stranica
tog znanstvenog glasila. Tijekom više od
jedne četvrtine stoljeća savjetnik Bastjančić
je uređivao »Glasnik za šumske pokuse
« i svesrdno se brinuo da »Glasnik«
uvijek izađe u dostojnoj formi kakvu je