DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Udio sastojina starijih od 121 godinu
se u deceniji 1961—1970, neočekivano povisio.
Nasuprot prvobitnom mišljenju o
količini od 6,260.000 m3 zaliha ustanovilo
se kod snimanja sastojina 1970. godine,
da je količina zaliha u sastojinama starim
preko 121 godinu u stvarnosti 9,049.000
m3 U toj količini sadržane su sa 4.262.000
m3 sastojine u starosti od preko 131 godinu
i sa 1,759.000 m3 preko 141 godinu.


Analiza je pokazala interesantnu činjenicu,
da težište udjela drvne mase sastojina
starijih od 121 godinu koncentrirano
u sastojinama s relativno visokom izdašnošću
(1—6000 m3), što može imati utjecaja
na koncentraciju iskorištavanja u
ove sastojine.


U upoređenju područja zapadne, istočne
i srednje Slovačke najnepovoljniji položaj
u masi prestarih sastojina kao i
njihove pristupačnosti se nalazi u istočnoj
Slovačkoj.


Udio bukve u preko 120 godina starim
sastojinama u Slovačkoj u prosjeku je
preko 70%. Zastupljenost drugih vrsta
drva je vrlo različita, tako da se na korištenje
bukve može koncentrirati na
stvarno više nego prosječnu pojavu.


Iz analize pristupačnosti prestarjelih
sastojina se ustanovilo da 48% od sastojina
u starosti od preko 120 godina nis´u


pristupačne (utvrđivanje za 1965. godinu).
Preostalih 52°/» je putovima bilo djelomično
dotaknuto bilo uzduž i poprijeko, ali
samo 13% ovih puteva su s tvrdim kolovozom.
Neutvrđeni neki putevi zauzimaju
49%. Dokazano je da postoji zavisnost
između pojave prestarih šuma i njihove
pristupačnosti mrežom puteva.


Chovanec, D.: Analiza kvalitete prestarih
sastojina (Str. 353—363).


Analiza kvalitete prestarih bukovih sastojina
u konkretnim primjerima pokazala
je da su u ovim sastojinama sortimcnti
bolje kvalitete zastupljeni u znatno
manjoj količini nego inače. Pokazalo
se također, da između prestarih sastojina
istočne i zapadne Slovačke postoji znatna
kvalitetna razlika u korist zapadne Slovačke.
Istočnoslovački visoki udio prestarih
sastojina se ispoljio i u sortimanlaciji
iskoriščivanja drva u godinama 1961
—1970. Priložena analiza donosi ocjenu
zastupljenosti prestarih sastojina. Budući
da je kvalitet sastojina u zapadnoj Slovačkoj
veći, ubrajamo u ovom području
sastojine stare preko 131 godinu među
prestare, jer one usprkos starosnoj razlici
pokazuju bolji kvalitet nego 121 godišnje
sastojine istočne Slovačke.


Ing. Bernard Huška