DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 82     <-- 82 -->        PDF

rada, povećavaju produktivnost, sigurnost
i higijenu rada. Linije manipulacije spomenutih
tipova mogu se primjeniti za
proizvodnju sortimenata na mehaniziranim
glavnim skladištima iz prorednih i
dovršnih sječa listača i četinjača. Uređaji
sü unificirani i ML-80 se razlikuje od
ML-40 U samo jačom konstrukcijom
transportera i većom snagom motora.
Drugi sastavni dijelovi, kao hidraulični sistem,
posluživanje, mjerenje dužina i sortiranje
sortimenata su jednaki. U tvornici
strojeva državnih šuma — Slovenska
L´ubča u pripremi je njihova proizvodnja.


M i k u 1 a, J.: Vrednovanje strojno-tehničkih
uređaja za mjerenje drva na
skladištima (str. 259—281)


Iz postignutih rezultata istraživanja proizlazi,
da su od 15 ispitanih uređaja za
mjerenje na osnovi ukupno rezUltirajućeg
efekta najbolji tipovi SMART SCANNER,
zatim ELMEC SR 3100, LC—310 ASI
1 čehoslovački uređaji ROTUJUCE RAMENU.


Iz postignutih rezultata zaključuje se da
kod konstrukcija i kod izbora uređaja
treba posebnu pažnju posvetiti naročito
slijedećim tehničkim parametrima:


— broj mjerenja u granicama od 20—
100 s-i,
— prekid transportera na mjestu mjerenja
u granicama od 0 do 300 mm,
— dužina isječka, u kojem se mjerenje
vrši —50 do 10 mm, kod brzine transportera
od 1 m s—i.
— maksimalni promjer mjerene oblovine
— 1200 mm,
— točnost mjerenja promjena ± 3mm,
— točnost mjerenja dužina ± 12,5 mm.
Izrađeni program vrednovanja UVE za
računar HELIWET-PACKARD HP 9830
može biti primjenjen uz manje tehničke
promjene za vrednovanje različitih strojeva
i uređaja u šumarstvu i drvoprerađivačkoj
industriji.


Čizmar, O.: Mjerenje, evidencija i isporuke
bukovog prostornog drva u nestandardnim
dužinama (Str. 283—301)


Način mjerenja i snimanje podataka o
sirovom drvu i njegove isporuke kupcu
je usko grlo ü nastojanjima racionalizacije
šumske proizvodnje. Nova sredstva
mehanizacije povećanog učinka zahtjevaju
nove progresivnije tehnologije izrade
tehnologije privlačenja drva, transporta,
manipuliranja (prikupljanja) i isporuke.
Dosadanje metode preuzimanja, dovoza,
mjerenja i predavanja u protivurječju su s
novorganiziranim proizvodnim procesom.
Potrebno je pojednostaviti proizvodnju i
isporuke svih sortimenata prostornog drva
i njih kao novi sortimenat »industrijsko
drvo« u nestandardnim dužinama dobavljati,
kod čega je moguće objektivnija,
točnija mogućnost mjerenja i snimanja
podataka po masi (težini). Dovoljno
je pri tome snimiti u sastojini oborenu
količinu sirove oblovine na glavnom stovarištu
samo po broju komada i ukupnoj
masi.


Preuzimanje drvne mase na odvoznom
mjestu ima stanovite prednosti. Ovaj način
preuzimanja se uvodi u praksi kod
kompleksnih radnih grupa već duže vrijeme.


Razlikujemo dvije osnovne metode mjerenja
drva po masi (težini):


— metoda brutto mase (zračno suhe),
— metoda mase apsolutno suhog drva.
U južnoslovačkoj tvornici celuloze i papira
u Štiirovu se od 1. I 1979. preuzima
na osnovi utanačenja između resora za
preradu drvna masa po brutto masi (zračno
suho), što se nije pozitivno pokazalo
samo na proizvodnji celuloze i papira,
nego i u šumarskoj proizvodnji, jer je time
omogućena pojednostavljena proizvodnja
svih sortimenata prostornog drva,
to znači i bukovog prostornog, u nestandardnim
dužinama.


Jänota, I.: Odnosi među šumskim
gospodarstvom i drvoprerađivačkom in