DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 81     <-- 81 -->        PDF

njoročni faktori su objektivnog karaktera,
zadane činjenice i nemogu se u osnovi
mdjenjati. Ovamo spada uglavnom sastav
vrsti drva, maksimalni obujam debljina-
promjera, kvaliteta drva. K tome su i
drugi faktori, osobito izvoz drva, kapacitet,
specijaliziranost i tehnička razina drvoprerađivačkih
pogona, opremljenost mehaniziranih
skladišta drva u šumarstvu i
dr. Kratkoročno i neposredno pokazuju
se utjecaji subjektivnih faktora koji proizlaze
iz djelatnosti direktno ili indirektno
u proizvodnju uključenih osoba, proizvodno
planiranje, drvna bilansa, tehnološke
metode, stručna podobnost i praksa
posluživanja ali i personalno ekonomski
interesi radnika, fiziološki problemi,
problemi higijene i sigurnosti rada i dr.


Sadanji komplicirani položaj u sortimentaciji
leži u velikom broju proizvodnih
sortimenata. Ali to bezuvjetno ne znači
viši stupanj korištenja koristivih vrijednosti
sortimenata. U zrcalu nastojanja
da se svlada ova kompliciranost nije moguće
tehnička rješenja skladišta drva unaprijediti.
Daljnje rješenje se stoga osobito
može očekivati u pojednostavljenoj
sortimentaciji i na to vezana u višoj razini
opremljenosti skladišta drva, koje je
u stanju ovu manje kompliciranu sortimentaciju
ostvariti kod izrazito viših učinaka
od dosadašnjih. U najvišoj mjeri
može se približiti ovom cilju isključenjem
proizvodnje 1 m dugog prostora drva.
Najpovoljnije se pokazuje zamjena
ovog sortimenta stabilnim dužinama od
2—4 m, dužinama 6 m ali također i u nestandardiziranim
dužinama. Takvi sortimenti
se prerađuju onda dalje na potrebne
dužine u drvoprerađivačkim pogonima.
Isporuka može onda uslijediti po težini.
S ovom problematikom ovisi i pitanje
mjerenja i evidencije — knjigovodstva
drva, koje se mora prilagoditi zahtjevima
novih tehnologija proizvodnje i
dobave sirovog drva.


Rönay, E.: Problematika povećanja
vrednovanja bukovog drva (Str. 214—236)


Cilj rada je bio analiza i vrednovanje
kvantitativnih i kvalitativnih znakova i
vrednovanje bukove deblovine u zavisnosti
od svojstva drva, utjecaja proizvodnotehničkih
uslova, lokaliteta manipulacije
drva i načina gospodarenja.


Istraživanje je provedeno i vrednovana
su odrezana debla dužine 15 m po sekcijama
od 1 m u debljinskim razredima
promjera po 4 cm od 14—74 cm.


S gledišta važnosti grešaka drva stvaraju
se 3 dužinske zone. Do dužine 1 m u
donjem dijelu debla (I kategorija) nalazi
se tako zvano drvo bez pogreške u relatavno
malom opsegu; II kategorija je
stvarana sekcijama od 1,1 m do 6,0 m;
III kategorija sastoji se iz sekcija od 6,1
m računato od donjeg kraja debla, gdje
nastaje značajan porast PL IV (na račun
PL III) i porast prostornog drva izazvan
krivošću i granatošću stabala.


Kod prsnih promjena stabala 22—58 cm
čini udio industrijske pilanske oblovine
60—70°/o deblovine a kod viših debljinskih
stepena pada na 55i0/<». Kod prsnih promjera
26—50 cm može se proizvesti više
od 21°/» vrednije pilanske robe.


Kod manipuliranja na od voznom skladištu
u upoređenju s mehaniziranim glavnim
skladištima pada udio PLi i PL2 a
raste udio prostornog drveta. Pogoršanje
vrijednosti drva na odvoznom skladištu
znači gubitak od 13,30 do 33,20 KČS po
1 ms. Korisno se može vrednovati drvo
dimenzija promjera 34—46 cm. Porast prihoda
po tehničkoj jedinici pada onda i
postiže samo vrijednost jedne četvrtine
maksimalnog porasta kod promjera 38—
42 cm.


Kašpal, Prašek, Z.: Mehanizacija
radova u izradi sortimenata bukovog drva
na manipulaciono-ekspedicionim skladištima
(Str. 237—258)


Uvođenje novih linija manipulacije tipa
ML-40U i ML-80 čini proizvodnju sortimenata
na glavnim skladištima značajno
ekonomičnijom. Oni umanjuju utrošak


79