DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Roš ko, P., Jasensky, L.: Tehnologija
privlačenja drva listača sistemima
traktorskih žičara LANOR (Str. 169—187)


Fiziološka svojstva i oblici uzrasta listača
otežavaju utrošak rada kod svih
operacija izvlačenja drva. Ova specifična
svojstva nastupaju osobito kod tehnologija
privlačenja drva pomoću sistema žičara.


Među ostalim sistemima korišteni su
uređaji VLu, VLn, JPL i DPL. U mnogo
slučajeva kod primjene ovih sistema žičara
postignuti su dobri pogonski uspjesi.


U sadanje vrijeme se propagira za izvlačenje
žičarama sistemi za kratke udaljenosti.
U Institutu za šumarska istražvianja
u Zvolenü pronađen je sistem žičare
za kratke udaljenosti LANOR3 u dva
prototipa i stavljen u polupogonske us-
love zbog ispitivanja.


Sistem žičara može biti postavljen u
dvije modifikacije LANORx i LANOR3.
Modifikacija LANORi ima okretno uže,
koje je određeno uglavnom za izvlačenje
drva pro rednih sastojina s graničnim tovarom
od 1 tone težine. LANOR3 ima povećanu
nosivost na 3 tone i stoga je opremljen
dvostrukim nosivim uzetom. Kao
pogonska jedinica sistema žičara služi
TNK-čekrk montiran na univerzalni traktor
Zetro.


Analiza polupogonskih postava, koje su
ü ovom radu spomenute dokazuje podobnost
konstrukcionog rješenja za povećane
zahtjeve produktivnosti rada u šumarstvu.


11 a v s k y. J.: Prerada cijelih stabala
bukve iz prorede u iver je (Str. 189—203)


Istraživana je proizvodnja iverja iz cijelih
bukovih stabala iz prorede u 35—,
45—, 55—, i 65— godišnjim sastojinama.


U 35 godišnjoj sastojim iznosi kod prosječne
prsne debljine sječenih stabala 8,2
cm udio deblovine iznad 7 cm 49,4%, tankog
drva 3—7 cm 30,9% i tankog drva is


pod 3 cm 19,7%; udio kore u deblovini je
6,0%, u tankom drvu 3—7 cm 11,2%, u
tankom drvu ispod 3 cm 16,7%» te ü cijelom
stablu 9,7%.


U 45 godišnjoj sastojini kod prsne debljine
6,9 cm je učešće deblovine 43,7%,
tankog drva 3—7 cm 26,3% i tankog drva
ispod 3 cm 30,0%; udio kore kod deblovine
je 5,7%, kod tankog drva 3—7 cm
8,5%, kod tankog drva ispod 3 cm 16,6%
i kod cijelog stabla 9,5%.


U 55 godišnjoj sastojini kod prsne debljine
od 9.6 cm iznosi udio deblovine
66,6°/«, tankog drva 3—7 cm 15,0%, i tankog
drva ispod 3 cm 18,4%; udio kore u
deblovini čini 6,0% kod tankog drva 3—
7 cm 17,0%, kod tankog drva ispod 3 cm
22,2% i kod cijelog stabla 10,6%.


U 65 godišnjoj sastojini kod prsnog promjera
od 7,4 cm otpada na deblovinu
50,4%, tanko drvo 3—7 cm 23,9%, tanko
drvo ispod 3 cm 21,00/0 i na lišće 4,7%;
udio kore iznosi kod deblovine 6,6%, kod
tankog drva 3—7 cm 8,2%, kod tankog
drva ispod 3 cm 12,7% i kod cijelog stabla
7,9%.


Ovisnot udjela kore od debljine drva izizražena
je funkcijom Y = 19,87 X—».4«,


e —0,014 *


Kod laboratorijskih analiza proizvedenog
iverja u sastojini pripao je najveći
dio — 58,6% dužina od 10,0—19,9 mm. Otpadak
je iznosio 3,8%. Iz iverja su proizvedena
sulfatna celuloza, ploče iverice i
vlaknatice zadovoljavajućih mehaničkih i
fizikalnih svojstava.


Kubašak, E.: Faktori, koji utječu na
proizvodnju finalnih sortimenata na mehaniziranim
glavnim skladištima (Str. 206
—213)


Proizvodnja finalnih sortimenata sirovog
drva u šumarstvu, koja se isporučuje
prerađivačkoj industriji, predstavlja
veoma kompliciran tehnološki proces.
Kompliciranost ima svoj razlog u velikom
broju faktora, koji utječu na proizvodnju
sortimenata. Dugoročni i sred