DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 79     <-- 79 -->        PDF

4. što više treba radove sječe i izvlačenja
drveta iz sastojine vršiti n zimskom
razdoblju.
Zapažanjem je ustanovljeno, da kod primjene
svake za tegljače priklane tehnologije
na sječnoj plohi ostaje više jedinki
mladica, nego što bi ih mi u smislu važećih
normi ondje stavili kod umjetne
obnove.


Pokazalo se da nova tehnika i oblici
tehnologije imaju negativna djelovanja na
eroziju tla i oštećuju preostalu sastojinu,
ali to se može predusresti ili se mogu poljedice
ublažiti poboljšanjem radne discipline.


J a n č o, J., M a n d a 1 i k, I., V e s e 1 s k y,
J.: Izrada drva u sječivim bukovim sastojinama
(Str. 115—135)


Izrada sirovog drva u bukovim sastojinama
je kompliciranija nego u sastojinama
crnogorice.


Istraživana je podobnost motornih pila
snage 1,7—5,3 kW za obaranje, orezivanje
grana i prikraćivanje drva.


Za obaranje stabala do 2 m3 mase preporučuju
se motorne jednomužne pile
snage preko 2,5 kW. Za orezivanje grana
stabala do 2 m3 mase podobne su motorne
pile snage do 2,5 kW. U manipulaciji
i kraćenju drva kod stabala do 0,6 m3
prvenstveno motorne pile snage do 2,9
kW. Za rad u sječivim sastojinama bukve
preporuča se radna grupa od dva radnika
s dvije motorne pile. Kod povećavanja
članova radne grupe u sječi pada
dnevni učinak.


Za izvlačenje drva koriste se tegljači
ZTS-a Tvornica teških strojeva MARTIN
dvije kategorije, snage 57—74 kW i snage
od 88—115 kW.


S obzirom na spomenute uslove produkcije
i pogona tegljač LKT-120A je najpodobniji
po učinku. Do udaljenosti izvlačenja
od 500 m postiže traktor LKT-80
dobre učinke. On je bio korišten pod najnepovoljnijim
uslovima.


J a n č o, J.: Proizvodnja bukovog drveta
u razdoblju vegetacije (Str. 137—151)


Kod cjelogodišnjeg izvlačenja drva i
isporuke deblovine iz ljetne sječe tražena
je uska suradnja između dobavljača
— šumskog gospodarstva i korisnika —
prerađivačke industrije. U članku se iznose
rezultati istraživanja, kod koga je
istraživan utjecaj ljetnjeg izvlačenja drva
na utrošak rada kod proizvodnje drva,
smanjivanje kvalitete drva zagušivanjem
i primjena zaštitnih premaza protiv
zagušivanja. U smislu rezultata istraživanja
i prema iskustvima iz prakse utvrđena
je metoda cjelogodišnjih sječa bukovog
drva u regijama bukve s obzirom
na prognoze dobave bukove deblovine do
godine 1980.


S t ä r e k, E.: Ergonomički parametri
kod odvažanja drva listača (str. 153—168)


Ovaj se rad bavi pitanjima fizičkog opterećenja
posada sredstava za odvoz kod
odvažanja drva s garniturama za odvoz
drva te s higijenskih parametrima teretnih
vozila Tatra 138 i Škoda 706. Rezultati
mjerenja fizičkog opterećenja posade
pokazuju, da su mnogi radni tokovi
još tjelesno prilično naporni. Kod istovara
drva pomoću kolnih dizalica je naprezanje
vozača kola umjereno, rad suvozača
srednje umjereno naporan. Najteža
operacija je uspon na tovarnu površinu
kod odvezivanja Užeta i samo izvlačenje
užeta. Hidraulična dizalica umanjuje
tjelesni napor kod utovara i
istovara drva, računato u vremenskim i
tehničkim jedinicama veoma bitno. Samo
kod odvoza prostornog drva (1 m dužine)
je energetski utrošak suvozača kod
popravljanja utovara na vozilo i kod pomoćnih
radova u umjerenom d srednje
teškom opsegu. Upravljanje vozila kod
vožnje je sa stanovišta fizičkog opterećenja
umjereni napor. Nivo buke i vibracija
kod radnog broja okretaja motora ne
prekoračuj´u u kabini i na mjestu posluživanja
uređaja za utovar dopuštene gra


granice.


77