DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Ovo zahtjeva organizacione mjere za
stvaranje samostalnih uprava, kojima bi
stajala na raspolaganju sredstva mehanizacije
za čitav šumarski pogon, eventualno
za cijelo poduzeće.


Hybbenovä, V.: Stabilizacija podloge
i kolnika šumskih cesta u bukovim
područjima fliša (Str. 41—62)


Sada po 1 ha šumskog zemljišta ti području
fliša postoji samo oko 3,2 m šumskih
cesta, pri čemu je udio šumskih cesta
s čvrstom površinom samo 1,9 m. U
području fliša moraju se graditi učvršćene
šumske ceste, koje su sposobne preuzeti
na sebe usmjerena prometna opterećenja
u svako doba godine. U području
fliša ima malo kamena dobre kvalitete,
pa je jedna od mogućnosti rješenja gradnja
š´umskih cesta s tvrdim kolovozom uz
stabilizacija lokalne zemljišne mase.


Za stabiHzciju podloge primjenjivana su
i dozirana sljedeća sredstva: vapno s
4—12%>, vapno 4—12*/» uz dodatak natrij
klorida od 2 do 3°/o i vapno 2—3Vo i cementa
6°/o, ovisno o čvrstoći podloge.


Za stabiliziranje podloge kolovoza korišćen
je i šljunčani pijesak s lica mjesta
stabiliziran cementom. Kemijska stabilizacija
sa sredstvom RRP—235 nije primjenjivana.


Koči, Z.: Tehnologija izrade i prijevoza
drva u dozrijevajućim bukovim sastojinama
(Str. 63—88)


Istraživana je tehnologija privlačenja
sirovih stabala traktorima marke HOLDER,
ZETOR 5645, LKT—75 i traktorskim
prikolicama s uporama (lijevčama), kao
i tehnologija izrade prostornog drva u
dužinama 2 m za privlačenje traktorom
za Sortimente. Sve faze, od sječe do privlačenja,
snimljene su mjerenjem vremena.


Gledano po utrošku vremena čini se
tehnologija prostornog drva od najmanje
2 m dužine najpovoljnija. Njezina pred


76


nost leži i u minimalnom oštećivan ju
preostale sastojine. Ručno iznošenje prikraćenog
drva na puteve za privlačenje
zahtjeva pak od radnika povećano fizičko
naprezanje. Ova je tehnologija stoga
namjenjena za mlađe sastojine, u kojima
debljina stabala u prsnoj visini ne prelazi
18—20 cm.


U dozrevajućim sastojinama viših razreda
starosti prevladavat će tehnologija
cijelih stabala. Prednost ove tehnologije
leži u mogućnosti boljeg korištenja drvne
mase izradom oblih sortimenata na
mehaniziranim s.tovarištima drva ili u odvozu
neprikraćivane drvne mase u drvoprerađivačke
pogone, gdje se prerađuje
cjelokupna drvna masa na kombiniranoj
mehaničko-kemijskoj liniji.


Mikuška, J.: Utjecaj eksploatacionih
tehnologija na oštećenje šume (Str. 89—
114)


Slovačka ima relativno dobre uslove
za prirodnu obnovu šuma, osobito u sastojinama
listača, ali prirodna obnova posječenih
sastojina koristi se samo na desetini
sječina. Šumarska praksa to opravdava
i uvođenjem nove tehnike u izvlačenje
drveta.


Rezultati istraživanja u normalnim pogonskim
uslovima pokazuju, da je i kod
primjene moderne tehnike na terenima
tegljača moguće postići željeni udio prirodne
obnove u sastojinama listača.


Za podizanje udjela prirodnog pomlađen
ja je potrebno:


1. kod prvog obnovnog zahvata izbjeći
prejako osvjetljavanje matične sastojine,
jer bi to imalo za posljedicu nepotrebno
povećanje neželjenog podrasta korova na
obnovljenom šumskom tlu;
2. poslije izvlačenja drva mora se odstraniti
zaostali otpadak, da ne smeta novim
jedinkama kod razvijanja mladih
drvaca;
3. ako je moguće, moraju se upotrijebiti
tegljači točkaši namjesto gusjeničara;