DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ljeznom cjevčicom u zemlji, koja se kod
slijedećih inventura potraži specijalnim
detektorom; položaj stabala u krugu je
zahvaćen na polarne koordinate: stanje
pomlađenja i podrasta se utvrđuje na manjim
površinama (1 do 25 m2) u okviru
kruga. Metoda se provjerila na pokusnom
objektu s površinom od 152 ha, na kojoj
su se ostvarile dvije inventure. Za obradu
rezultata su priređeni algoritmi i programi
na elektronskom računani Tesla


270. Metodu je moguće upotrijebiti u istraživanju
i praksi gospodarskog uređivanja
šuma.
Paule, L.: Višedimenzionalne statističke
analize i njihova upotreba u šumarskom
istraživanju (Str. 221—236)


Višedimenzionalne statističke analize
predstavljaju statističke metode, koje se
primjenjuju kod obrade višedimenzionalnih
statističkih podataka. Njihov cilj je
sumiranje reprezentacija i interpretacija
višedimenzionalnih statističkih podataka.


U radu se iznose matematičke formulacije
i najvažniji testovi hipoteza slijedećih
višedimenzionalnih statističkih analiza:


— analiza glavnih komponenata,
— diskriminaciona analiza,
— višedimenzionalna diskriminaciona
analiza,
— višedimenzionalna analiza varijancije
(MANOVA),
— analiza faktora.
Diskutiraju se mogućnosti korištenja
višedimenzionalnih analiza u šumarskom
istraživanju i srodnim stručnostima.


P ä n e k, F.: Korištenje obračunske tehnike
kod predlaganja, provjeravanja i rajonizacije
proizvodnih tehnologija eksploatacionog
procesa (Str. 237—252)


Obračunska tehnika se najviše primjenjuje
kod vrednovanja dosadanjih i predlaganja
novih tehnologija eksploatacionog
procesa. U praksi se najčešće koriste metode
određivanja optimalnog načina do


preme drva sa zbirnog područja do određenih
pogona za preradu drva. Razrađuje
se pitanje korištenja obračunske
tehnike kod upravljanja proizvodnim procesom
u cijeloj fazi od panja do korisnika
s obzirom na proizvodni plan pogona
za preradu drva.


Broj: 30—1979: TEHNIKA I TEHNOLOGIJA
IZRADE BUKOVINE


J a n č o, J.: Sadašnje stanje i tendencije
razvoja tehnike i tehnologije eksploatacije
drva listača u vezi s njegovim kompleksnim
iskorištenjem (Str. 13—28)


U uvodnom dijelu se analizira sadanje
stanje eksploatacije drva listača s gledišta
proizvodnih uslova (nagib terena, udaljenost
privlačenja, pristupačnost sastojina,
debljiinski stepeni stabala, stanje
iznošenja drva, primjena tehnike). Iz karakteriziranja
sadanjih problema proizlazi
način i metoda rješavanja proizvodnje
drveta s obzirom na razvoj do godine
1990. s gledišta tehničkih novacija primjenjenih
tehnologija, razvrstavanja na
drva.


V e s e 1 s ky, J.: Koncentracija i cikličnost
sječa bukve na području fliša (Str.
29—40)


Jedan od osnovnih uslova za uvrštenje
progresivnije tehnike kod koncentrirane
sječe bukovog drva je odlučujuća gospodarska
strana — rentabilnost.


Iz predložene analize različitih tehnologija
izračunava se na osnovi ekonomskih
kriterija za radove i troškove pogona
minimalna nužna koncentracija drvne
mase za svrsishodno uvrštenje ove tehnike.
Istovremeno se navodi nuždan broj
radnih mjesta za uvrštenje strojeva kod
zadane drvne zalihe po ha (prema debljinama
stabala). Prema podacima moraju
se radna mjesta tako stegnuti, da bude
ispunjen uslov za najmanje jedan tjedan
rada na jednom mjestu.