DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 76     <-- 76 -->        PDF

loškim uslovima. Opsežan osnovni materijal
je moguće dalje iskorištavati za izradu
do sada neizrađivanih pregleda prema
zahtjevima organizacije državnih šuma
u SSSR.


Pänek, F.: Tokovi regresivnih funkcija
korištenih u šumarskim istraživanjima


(Str 129—147)


Autor analizira tokove regresivnih funkcija
korištenih u šumarskim istraživanjima,
za koje su bile u Zavodu obračunske
tehnike Visoke škole za šumsko gospodarstvo
i tehnologiju drva u Zvolenu
izrađeni standardni podprogrami izračunavanja
regresnih koeficijenata. Mogući
tokovi ovih funkcija su šematski predočeni
na si. 1—15. U zaključku rada su
vrednovani kriteriji izbora najpogodnije
regresne funkcije. Kao važan kriterij smatrana
je mogućnost dobre ekstrapolacije
vrijednosti izvan opsega empirički osiguranih
vrijednosti.


Š p y r k a, B.: Izračunavanje optimalnog
vremena korištenja transportnog sredstva
pomoću dinamičnog programiranja (Str.
149—164)


Radi se o izračunavanju optimalnog
vremena obnove transportnog sredstva
Praga V3S kod upotrebe dinamičkog programiranja.
Rezultat treba smatrati aproksimativnim.
Tu se ne uzima u obzir
normalno trošenje sredstava i daljnji faktori,
koji djeluju na vrijeme njegova upotrebljavanja.
Pomoću ove metode je moguće
kod određivanja daljnjih utjecaja
egzaktno odrediti vrijeme upotrebljavanja
osnovnih sredstava. U šumskom gospodarstvu
za sada nemamo toliko sredstava,
da bi mogli sva osnovna sredstva s
dužim kao optimalnim vremenom obnoviti.
Zato nam ovaj račun pomaže, da utvrdimo,
za koliko se od optimalnog vremena
upotrebe osnovnih sredstava udaljujemo.
Zadatak, koji smo si postavili,
pokazuje na konkretnom primjeru, da je
moguće uvođenje matematičkih metoda


u područje odlučivanja o obnavljanju osnovnih
sredstava na osnovu principa optimalnosti.


Gaily, J.: Ocjenjivanje pravilnosti upotrebljavanja
transportnih sredstava (Str.
165—179)


Upotrebivost metodike ocjenjivanja pravilnosti
se povjerava na konkretnim podacima
upotrebljavanja transportnih sredstava
kod četiri transportna sredstva za
desetogodišnje razdoblje. U metodici se
primjenjuju približno metode istraživanja
sezonosti, konkretnoj metodi oznaka,
koja se služi znakovima +, —, 0, koja je
dopunjena metodom prevladavajućih znakova.
Rezultat rada je poznavanje stvarnog
iskorištavanja, ocjenjivanje pravilnosti
korištenja i potvrda upotrebivosti predložene
metodike.


Ž i 1 a v n i k, J.: Troškovi u šumskom
gospodarstvu i korištenje korelacione i
regresne analize (Str. 181—195)


Navodi se problematika korištenja korelacione
i regresne analize u području
troškova šumskog gospodarstva. Upotreba
ove metode predstavlja povećanje razine
objektivnog planiranja troškova i vrednovanje
stvarno dostignute visine troškova.
Princip se osniva na odabiranju i kvantifikacijii
odlučujućih pokazatelja proizvodnih
uslova na razinu troškova. Mogućnost
korištenja metode korelacione i regresne
analize na troškovnoj strani šumske proizvodnje
je ilustrirana primjerom.


Šmelko, S.: Reprezentativna konrolna
metoda inventarizacije šuma s trajnom
mrežom pokusnih ploha (Str. 197—220)


Prilog sadrži prijedlog reprezentativne
metode s trajnom mrežom kružnih pokusnih
ploha, koja spaja prednosti kružnih
pokusnih ploha i klasičnih kontrolnih metoda
i omogućuje dugoročno praćenje promjena
stanje šume (prema proizvoljno
odabranim oznakama). Ploha površine
dva do pet ara su nevidljivo fiksirane že