DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 74     <-- 74 -->        PDF

šim šumama iste jeseni. Zanimljdvo je, da
mlado stablo Chamaecyparis Lawsoniane
nije pretrpjelo nikakve štete. U Bibliografiji
citiran je i D. M1 i n š e k te B. P r p d ć
s radom. Über den Einfluss von Stammform
und Standort auf die Sturmefe


stingkeit der Fichte, objavljenom 1929.
god. u Schweizerische Zeitschrift für
Forstwesen), oba u br. 4.


M. P a c i: Izoencimi u šumarskoj genetici
(u br. 5).
O. Piškorić
ZNANSTVENI RADOVI


INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA ZVOLEN,
SR SLOVAČKA
(Br. 29 i 30/1979)


Svaki od ova dva sveska Znanstvenih
radova su tematski. U br. 29. saopćeni su
radovi o korišćenju matematičkih metoda
i moderne obračunske tehnike u šumskom
gospodarstvu, a u br. 30. prikazani
su rezultati istraživanja o tehnici i tehnologiji
izrade bukovine.


Broj: 29—1979: KORIŠĆENJE MATEMATIČKIH
METODA I MODERNE OBRAČUNSKE
TEHNIKE U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU


Marko V.: Matematičke metode i moderna
obračunska tehnika u šumskom gospodarstvu
(Str. 13—19)


Šumsko gospodarstvo podliježe objektivno
važećim prirodnim i ekonomskim
zakonitostima. U uređivačkoj, uzgojnoj,
eksploatacijonoj i ekonomskoj djelatnosti
se upotrebljava veliko mnoštvo skupnih
podataka. To sve omogućuje, da se
pri usmjeravanju reprodukcionog procesa
i upravljanja proizvodnjom primjene
matematičke metode i modeli. Obračunska
tehnika će u šumskom gospodarstvu
služiti ne samo za obradu skupnih podataka,
nego i za uvođenje automatiziranih
sistema upravljanja.


Gaily, J.: Daljnji razvoj ekonomskog
istraživanja u Institutu za istraživanja


šumskog gospodarstva u Zvolenu (Str. 21
—36)


Šumsko-ekonomsko istraživanja u Institutu
za šumarska istraživanja u Zvolenu
počela su 1953. godine. U drugoj etapi
razvoja, ü godinama 1968—1975, porasli
su zadaci i osnovan je samostalni organizacioni
oblik za rješavanje šumarskoekonomskih
istraživačkih zadataka. Godine
1976. počeo je nagli razvoj ekonomskog
istraživanja. U članku je zahvaćen razvoj
sadržajnog usmjerenja istraživanja,
izgradnja kadrova, povećavanje kvalifikacije
i pomoć praksi radnika ekonomskog
istraživanja u godinama 1974. do 1976.


Novotny, M.: Nekoja pitanja daljnjeg
razvoja iskorištavanja obračunske
tehnike kod upravljanja u šumskom gospodarstvu
(Str. 37—51)


Članak obrađuje pitanja daljnjeg razvoja
obračunske tehnike kod upravljanja
u šumskom gospodarstvu. U prvom dijelu
se bavi opisom dosadanjeg razvoja iskorištavanja
obračunskih uređaja pri upravljanju,
u drugom njegovim vrednovanjem
s gledišta korisnika, u trećem obavješćuje
se čitaoca s osnovnim ciljevima
na sektoru izgradnje automatiziranih
sistema upravljanja (tzv. ASU) kao pripremnog
višeg stupnja primjenjivanja o