DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 72     <-- 72 -->        PDF

(Površina šuma ü Australiji, koja nije
u ovom iskazu, prema Atlasu Svijeta JLZ
iz 1961. god. iznosi 19,375 000 ha ili 3">/o
teritorija, od čega »se može iskorišćavati
najviše 13 669 000 ha, jer je ostalo nepristupačno
«).


Kao guste šume uzete su prema kriteriju
organizacije FAO one s pokrovnošću
krošanja od najmanje 20%. Utvrđivanje
šumovitosti, obrasta, sastojdnskih oblika
pa i vrsta drveća olakšano je, što se tiče
rada, primjenom fotografiranja iz zraka
i satelita ili posredstvom SLR-om (Side
— Looking — Radar).


Drvna masa gustih šuma po stanovniku
kreće se od 0,34 m3 (na sjeveru Afrike)
do 809,1 m3 (u Kanadi). Na stanovnika
Europe dolazi 29,1 m\ SSSR-a 324,6 m3,
Zapadne Afrike 234,04 m3, itd., a prosjek
za sve kontinente iznosi 80,48 m3. U rijetkim
šumama Azije i Afrike po stanovniku
ima 8,35 m3 drvne mase (u Sjevernoj
Africi 2,36 m3, a u Zapadnoj 42,55 m3).


Zanimljivi su i podaci o tekućem godišnjem
prirastu, koji je iskazan U Europi
s 3,21 m3/ha, u USA 2,66 m3/ha, u Kanadi
1,22 irrVha, a u SSSR-u (kao nedefinitivni
podatak) 1,20 m3/ha.


U 1975. godini potrošeno je na Svijetu
ukupno 2431 milijun (mio) m3, od čega
1249 mio m3 tehničkog i tehnološkog (zacelulozu
i si.) a 1182 mio m3 ogrijevnog
(uračunavši i ono pretvoreno u drvni
ugalj). Od ukupne količine na Europu,
SSSR, Kanadu i USA otpada 1118 mio m3
a na sve ostale zemlje 1313 mio m3 (na
Meksiko, npr, zemlju na površini od nepunih
2 milijuna km2 i 50 milijuna stanovnika,
otpada svega 15 mio m3 od čega
8 mio m3 ogrijevnog). Od ukupno posječene
mase u USA kao ogrijevno troši
se svega S.S^/o drvne mase, u Kanadi 5,8fl/o,
u Evropi 18,2%, u SSSR-u 21,4%, a u ostalim
dijelovima Svijeta između 73,2%» i
86,93/o (u Africi kao cjelini). Za budućnost
predviđa se povećanje potrošnje na cea
5300 mio m3 u 2000. godini (najniža procjena
je 4304 a najviše 6175 mio m3). Povećanje
potrošnje neće biti samo poslje


dica porasta broja stanovnika Zemlje nego
više mnogostruke primjene drva: dok
je 1975. god. prosječna potrošnja po stanovniku
Zemlje iznosila 0,65 m3 za 2000.
god. predviđa se između 1,04 i 1,56 ms.


5. Prema istraživanjima V. VIDRICH
-a et al. (Godišnje promjene sadržaja flobafenskih
tanina u česmini i planici,
u br. 2) količina tanina u
lišću, kori i drvu česmine (Qu. ilex)
kao i u lišću te neokoranom drvu planiike(
Arbutus unedo) tokom godine varira.
Planika i lišće česmine najveće količine
tanina sadrže zimi (81,5 odnosno 91,5%>)
a kora i drvo česmine ljeti (98,4 odnosno
42,0%>). Sadržaj tanina u kori česmine tokom
godine vrlo malo se mijenja a najniža
je vrijednost u proljeće s 94,8»/». U
drvu česmine nasuprot količina tanina u
proljeće padne na svega 13,7°/o.
Minimum tanina u lišću planike je u
ljetu i iznosi 49,1*/». Na osnovu rezultata
ovih istraživanja autori zaključuju, da za
industrijsku preradu treba računati samo
s korom česmine te eventualno lišćem,
a od planike samo s lišćem.


5. Težina sjemena i broj koti-
I e d o n a ponika alepskog bora sa 4 lokaliteta
i sjemena ubranog 1976. i 1977.
godine nisu pokazale signifikantne razlike
rezultat je istraživanja R. GIANNINI-ja
i G. Scarascia M´ugnozza (u br. 3: Utjecaj
godine branja na težinu sjemena i na broj
kotiledona ponika alepskog bora). »Razlike
su signifikantne i vrlo signifikantne
ako se usporedi težina sjemena i broj kotiledona
između srednjih vrijednosti stabala
populacije« (str. 109). Srednja težina
sjemena kretala se između 17.09 i 19,54
mg(u granicama od 11,25 do 23,30 u 1976.
god. a između 16,14 i 21,16 mg (U granicama
od 12,69 do 24,96 mg) u 1977. god.
time, da je obje godine minimalnu težinu
sjemena imalo isto stablo (br. 2 na lokalitetu
Patmisco Gallio). Razlike u broju
kotiledona su manje te se prosjek ponika
iz sjemena 1976. god. kretao između
7,20 i 7,72 (ovaj za dva lokaliteta), a u