DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tralne pustinjske i druge semiaridne. Razlika
se sastoji prvenstveno u disjunktnoj
prisutnosti vrsta Alauda arvensis i Calandrella
rufescens.


Gonzalez, J. L., L o b o n-C e r v i a,
J., Gonzalez, M. L., P a 1 a c i o s, F.:
Podaci o tijeku neprirodnog mortaliteta
buljooke sovuljage (Bubo bubo L., 1758)
u Španjolskoj u razdoblju 1972—1980


Autori su analizirali tijek neprirodnog
mortaliteta (uzrokovanog lovom, pljačkom,
nezgodama itd.) buljooke sovuljage
(Bubo bubo L. 1758) u Španjolskoj u razdoblju
1972—1980 na temelju podataka
prikupljenih od preparatora životinja nakon
lovne sezone. Zakon o zaštiti ptica
grabljivica (2573/1973) i mjere koje je poduzela
ICONA (Institut za zaštitu prirode) u
1979. god. doveli su do znatnog smanjenja
(66°/o) neprirodnog mortaliteta buljooke
sovuljage. Godišnji maksimum tog mortaliteta
je u lovnoj sezoni (kolovoz—veljača).
Pokrajine s najvećom gustoćom
populacije buljooke sovuljage su, prema
nepotpunim podacima, Toledo, Ciudad
Real i Cäceres (53°/» Ulova).


Torres Esquivias, J. A., Jordano
Barbudo, P., Villasante E zquerra,
J.: Struktura i vremenska dinamika
jedne kolonije smeđoglavog supa
(Aegypius monachus) u centralnoj Sierra
Moreni (Cördoba)


Studija se odnosi na osam parova smeđoglavog
supa u centralnoj Sierra Moreni
(pokrajina Cordoba) u razdoblju 1975
—1979. god. Ukupno je lokalizirano 17
gnijezda, koje je naizmjenično zaposjedalo
osam parova ptica. Srednja udaljenost
do najbližeg gnijezda bila je 322 m,


minimalna 20, a maksimalna 650 m. Gnijezda
su se većinom nalazila na hrastu
plutnjaku, uglavnom na stranama okrenutim
prema sjeveru. U petogodišnjem
razdoblju zabilježene su i rekonstrukcije
razorenih gnijezda kao i gradnja novih.
Ne postoji jasan uzorak razmnožavanja,
jer su se neki parovi razmnožavali svake
godine, a neki svake druge godine. Prosječna
plodnost bila je 0,75 mladunaca po
1 paru godišnje, te 4,4 mladunčadi godišnje
(opaženo) ili 6,4 mladunčadi godišnje
(procijenjeno) za čitavu koloniju.


Gil, L.: Potkornjaci u zoni Mora de
Rubielos (Col., Curculioniđae)


U radu se navode 32 vrste potkornjaka,
inventarizirane u zoni Mora de Rubielos
(Teruel), od kojih se 5 vrsta prvi puta
spominju za Španjolsku.


Gömez Bustillo, M. R., Mendez
G arnica, J. M.: Biološki ciklus Elkneria
pudibunda L.(1758) u poluotočnoj Španjolskoj
(Lep., Lymantriidae)


Proučen je i prikazan pomoću fotografija
u boji biološki ciklus leptira Elkneria
pudibunda L., vrste koja je interesantna
sa šumskogospodarskog stajališta kao potencijalni
štetnik mnogih listača i voćaka.
Revidiran je njen taksonomski statut prema
Fergusonu (1978), koji je isključuje
iz roda Dasychira Hbn. (1808) (Stphs.,
1829, sencu auctorum), jer taj rod obuhvaća
isključivo sjeveroameričke vrste.
Ujedno se ukratko razmatra taksonomski
položaj u poluotočnoj Španjolskoj vrsta
Olene fascelina L. (1758) i Dasychira?
fortunata Rghfr., 1891, jednog endema sa
Kanarskih otoka.


I. Mikloš