DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Mladi i znanost


Delić, Zdravko: Analiza okomite
razdiobe denudacijskih površina područja
Žumberačke gore sjeverno od Dragonoša
i Kalinovice


Iz pera mladih


Golubić, Lada: S puta po Sicilijizemlji sunca i cvijeća
Backović, Damir — DerčakMarija
— Fabijanić, Željka — Kovačić,
Tomislav — Krulik, Boris
i Vraneša, Emilija: Briga o ljudskom
okolišu — ili kako učenici jedne škole
u gradu Zagrebu vide svoj okoliš (uredio
i prokomentirao Z. P.)


PRIKAZI


— knjige:
Kalmeta, Ratimir: Orografska i
hidrografska obilježja Karlovca i okolice
(znanstvena studija prof, dra Vladimira
Blaškovića u zborniku »Karlovac 1579
—1979«)


PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva, u brojevima 1—10 šk.
god. 1980—1981. donosi, između ostalih, i
ove priloge:


Članci


Huber, Đuro: Prekrasni svijet divlje
pustinje


Klaić, Branimir: Stanična stijenka
i njezini razgrađivači


Kovačić, Darko i Eduard Kletečki
: Posljednje istraživanje ü Motovunskoj
šumi?


Kranjce v, Radovan: Propadaju
sastojine borovice u Koprivničkoj Podravini


Kranjcev, Radovan: Tri zanimljive
gljive naših krajeva


Riđanović, Josip: Atlas svijeta —
novi pogled na Zemlju (izdanje »Liber«,
Zagreb)


Sugar, Ivan: Botanički rječnik naziva
korovnih vrsta (autora prof, dra Josipa
Kovačevića)


Vojtjehovski,Mladen: Kako prehraniti
15 milijardi ljudi?
(dr Većeslav i dr Paula Pavlek: Problem
hrane ili gladi u svijetu)


— skupovi:
Gluhak, Alemko — Hloušek,
Zvonimir i R o d e š, Z 1 a t k o: VI. susreti
prirodoslovno-matematičkih fakulteta
Jugoslavije


Sušni ć-F liker, Z d e n k a: II. znanstveni
simpozij »Udio Like u znanosti i
privredi«


— muzeji i izložbe:
P 1 a v š i ć-G o j k o v i ć, Neven ka: O
prvoj izložbi gljiva u Zagrebu


I.
Mikloš
Kranjčev, Radovan: Noćni lov


K r a n j č ev, Radovan: O leptiru japan


skoj sviloprelji


Maceljski, Milan: U povodu član


ka »Nijemo proljeće« Rachele Carson,


Priroda 7—8, 1980.


Zamiljivosti


Aspirin i cvijeće (p)


Matematika u borbi protiv korova (s)


Mali skočimdš iz Vojvodine (nt)


Alge pročišćuju otpadne vode (s)


Tajna »trava« olimpijskih pobjednika


(tk)


Uskrsnuće od mrtvih (O djelovanju svjet


ske zaklade za zaštitu divljači; tk)


Bijela žličarka u Krapje Dolu (Josip


Gelenčir)
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Dojmovi i doživljaji iz prirode


Ljetni dan ü Migalovcima (Simfonija
slavonske šume) (Dragutin H o r k i ć)
Doživljaji u malim i velikim gorama


(Petar Lučić-Roki)
Pođimo i mi u pohode okamenjenom životu
(Stjepan Zvonarić)
Nepoznata Medvednica (B o r i s 1 a v
Aler a j)
Klek, kolijevka planinarstva (Boris lavAleraj)
Alpinistički skup u Pakleniti (BorislavAleraj)
Divokozinim tragom (Borislav A 1 eraj)
Čamcem po Jelas-polju (Dragutin
H o r k i ć)
Počele su alpinističke škole (B o r islavAleraj)
Za naše najmlađe: Sisavci i njihove
obitelji (s)


Znanost i stručni skupovi


Redovita 72. skupština Hrvatskoga prirodoslovnog
društva (Bojan Benko)


Prvi kongres biologa Hrvatske — Poreč,
21.—26. 9. 1981. (Oskar Springer)


Znanost za razvoj ili djelatnosti UNESCO
na području znanosti i tehnologije (Uz 21.
generalnu konferenciju UNESCO održanu
u Beogradu 1980) (Tomislav Krčmar)


Alternativni izvori — energetska budućnost
(Uz 11. svjetsku konferenciju o energiji
održanu u Münchenu od 8. do 12. 9.
1980.) (Tomislav Krčmar)


Prikazi knjiga


Dvije nove knjižice o pticama (J. Gregori
i I. Kreči ć: »Naši ptići« i I. Ge


is t e r: »Slovenske ptice«) (Nikol a
Tvrtković )
I. Mikloš


Kao predbrojnici šumarskog lista upisaše se i predplatiše g. Franjo Pauer,
šumski inspektor u Gumninskom u Galiciji, g. Makso Kronberger u Szezseny-u u
Ugarskoj.


Šumarski list, III—1879, III svezak, str. 139.


... Ali ujedno moram kazati da je šumarska njemačka terminologija tako
nejasna da isti njemac mora tek učiti, što će se ovim ili onim izrazom reći.


Uzmimo »Plänterhieb«, koga ni jedan Niemac izim strukovnjaka nerazumije,
a kad kažeš naški »prebirna sječa«, razumjet ćete svaki seljak, da se to šuma
prebira.


V. Rački: Državni šumarski izpit,
Gospodarski list, XVI—1868, br. 8, str. 35.