DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Mladi i znanost


Delić, Zdravko: Analiza okomite
razdiobe denudacijskih površina područja
Žumberačke gore sjeverno od Dragonoša
i Kalinovice


Iz pera mladih


Golubić, Lada: S puta po Sicilijizemlji sunca i cvijeća
Backović, Damir — DerčakMarija
— Fabijanić, Željka — Kovačić,
Tomislav — Krulik, Boris
i Vraneša, Emilija: Briga o ljudskom
okolišu — ili kako učenici jedne škole
u gradu Zagrebu vide svoj okoliš (uredio
i prokomentirao Z. P.)


PRIKAZI


— knjige:
Kalmeta, Ratimir: Orografska i
hidrografska obilježja Karlovca i okolice
(znanstvena studija prof, dra Vladimira
Blaškovića u zborniku »Karlovac 1579
—1979«)


PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva, u brojevima 1—10 šk.
god. 1980—1981. donosi, između ostalih, i
ove priloge:


Članci


Huber, Đuro: Prekrasni svijet divlje
pustinje


Klaić, Branimir: Stanična stijenka
i njezini razgrađivači


Kovačić, Darko i Eduard Kletečki
: Posljednje istraživanje ü Motovunskoj
šumi?


Kranjce v, Radovan: Propadaju
sastojine borovice u Koprivničkoj Podravini


Kranjcev, Radovan: Tri zanimljive
gljive naših krajeva


Riđanović, Josip: Atlas svijeta —
novi pogled na Zemlju (izdanje »Liber«,
Zagreb)


Sugar, Ivan: Botanički rječnik naziva
korovnih vrsta (autora prof, dra Josipa
Kovačevića)


Vojtjehovski,Mladen: Kako prehraniti
15 milijardi ljudi?
(dr Većeslav i dr Paula Pavlek: Problem
hrane ili gladi u svijetu)


— skupovi:
Gluhak, Alemko — Hloušek,
Zvonimir i R o d e š, Z 1 a t k o: VI. susreti
prirodoslovno-matematičkih fakulteta
Jugoslavije


Sušni ć-F liker, Z d e n k a: II. znanstveni
simpozij »Udio Like u znanosti i
privredi«


— muzeji i izložbe:
P 1 a v š i ć-G o j k o v i ć, Neven ka: O
prvoj izložbi gljiva u Zagrebu


I.
Mikloš
Kranjčev, Radovan: Noćni lov


K r a n j č ev, Radovan: O leptiru japan


skoj sviloprelji


Maceljski, Milan: U povodu član


ka »Nijemo proljeće« Rachele Carson,


Priroda 7—8, 1980.


Zamiljivosti


Aspirin i cvijeće (p)


Matematika u borbi protiv korova (s)


Mali skočimdš iz Vojvodine (nt)


Alge pročišćuju otpadne vode (s)


Tajna »trava« olimpijskih pobjednika


(tk)


Uskrsnuće od mrtvih (O djelovanju svjet


ske zaklade za zaštitu divljači; tk)


Bijela žličarka u Krapje Dolu (Josip


Gelenčir)