DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Kranjcev, Radovan: Na dravskim
sprudovima


Iz naših ustanova


Kochansky-Devide, Vanda: 70.
godišnjica Geološkog zavoda u Zagrebu


Regula-Bevilacqua, Ljerka:90
godina postojanja Botaničkog vrta u Zagrebu


Hrvatski prirodoslovci


Milicić, Davor: U povodu 60. godišnjice
života prof, dra Zlatka Pavletića
i 10. godišnjice uređivanja časopisa »Priroda
«


Milković, Karmela: Akademik
Zdravko Lorković (u povodu 80-godišnjice
rođenja)


Stručno nazivlje


Kalmeta, Ratimir: O nazivima
za oblike razvedenosti naše obale


Števčić, Zdravko: Sistematika nekad
i danas


Iz rada Skupine za hrvatsku
biološku terminologiju Hrvatskoga
biološkog društva:


— Izbor naziva iz embriologije (1—4)
— Izbor naziva iz anatomije bilja
Priroda, ekologija, zaštita


Barcić, Berard: Otočić Košljun —
biljni rezervat u Hrvatskoj


Böhm, Dragutin: Velebit u mreži
biogenetičkih rezervata Evrope


Dolenec, Zdravko: Mrazovac —
jesenski ukras livada Hrvatskog zagorja


Gec, Darko: Kopački rit — poseban
prirodni rezervat


Horkić, Dragutin, Gacka i njezine
pastrve


Inicijativni odbor za osnivanje
Društva za zaštitu prirode
i uređenje rekreacijskog


parka na Silbi: Otok Silba — uskoro
privodni perivoj


Kapetanov i ć, Mehmedalija:
Potkornjaci u šumama Nacionalnog parka
Kozara


Kranjce v, Branko: Skupljanje prirodoslovnog
materijala i ekološki odgoj
i obrazovanje učenika


Mikulić, Zvjezdica: Odštetni cjenik
i posebno zaštićene životinjske vrste
u SR Hrvatskoj


Pavletić, Zlatko: Moj prijatelj crvendać


Platužić, Dragutin: Kornatski otoci
— prijedlog za osnivanje narodnog perivoja


Šimera, Marin: Otok Rab je raj za
neke vrste ptica


Truhelka, Agata: »Nijemo proljeće
« Rachele Carson


Zlatarić, Bosiljka: Priroda — velika
učionica


Zanimljivosti


Kranjce v, Radovan: Gusjenice naših
leptira kao graditelji zanimljivih tvorevina


Tortić, Milica: O najvećim gljivama


V olarić, Božena: Zagreb je u studenome
1978. imao samo 14 sunčanih sati


Z. P.: Drveće koje postiže najveću starost
Zuba k, Franjo: Nevidljivi kućni barometri
Zubak, Franjo: Pustinjske ruže —
jerihonska i saharska


»Mladi čuvari prirode«


Prvo savjetovanje »Mladih čuvara prirode
« Slavonije i Baranje


Izvještaj o radu ogranaka


Novi ogranci