DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 64     <-- 64 -->        PDF

barskom i Institut za topolarstvo u Novom
Sadu.« »Od 1971. godine do danas
nije se ništa bitno izmijenilo«.


Područje rada je veliko i, kako iznosi
Vidaković, sastoji se od:


— izučavanja genetske varijabilnosti,
— sjemenske sastojine,
— sjemenske plantaže,
— oplemenjivanje i prirodne sastojine,
— oplemenjivanje putem hibridizacije
(unutarvrsne i međuvrsne),


— vegetativno razmnožavanje,
— citološka istraživanja,
— očuvanje genofonda, i
— strategija oplemenjivanja.
U program istraživanja genetskih varijabilnosti,
pored nabrojenih vrsta (bukve,
hrastova, topola, bijele vrbe, crne
johe, poljskog jasena, ariša, crnog i običnog
bora, borovca, jele, smreke, duglazije)
svakako bi treba uvrstiti i naš čempres
(Cupressus sempervirens), pa i
primorske borove. Šumu na degradiranom
dijelu Kraškog područja ne bi se
smjelo gledati samo kao na zeleni dekor
nego i kao na mogućnosti uzgoja ekonomskih
sastojina, a to su u prvom redu sastojine
borova i čempresa.


PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva, u brojevima 1—10 šk.
god. 1979—1980. donosi, između ostalih, i
ove priloge:


Aktualno


Dubljević, Blažo: Sklop hidroelektrana
U porječju Neretve i Rame


Požar, Hrvoje: Neki aspekti dugoročne
opskrbe energijom


Protić, Radmilo: Poticaj za supstituciju
energije — zahtjev suvremenog
društva


»Klonsko šumarstvo« (referatW.


J. L i b b y-a) počiva na podizanju sastojina
korišćenjem biljaka (ožiljenica) »bilo
kojom metodom vegetativnog razmnožavanja
u praktičnom šumarstvu«.
Sadržaj ovih »Radova« potvrđuje riječi
B. Giperborejkog, koji je đacima
još prije dvadeset i više godina (u splitskoj
Šumarskoj školi) govorio, da će buduće
šumarstvo više počivati na bijelim
ogrtačima nego zelenim uniformama, tj.
da će njegovom napretku doprinositi ne
samo rad na terenu nego i u laboratorijima.
Mislim, da nije potrebna preporuka,
da se sa sadržajem ovog broja »Radova
« upoznaju i planeri i uzgajivači, a
tko ih nema može ih dobiti kod izdavača
(Trg Mažuranića 9).


3. U prikazu J. Gračana o »organizaciji
i djelatnosti Šumarskog instituta«
(Jastrebarsko) saznajemo njegovu genezu,
djelokrug rada, o organizaciji i kadrovima,
programu znanstvenoistraživačkog rada
za razdoblje 1976—1980. godine (pa i
za nadalje), o izdavačkoj djelatnosti i rasadničarskoj
proizvodnji te o »izvorima financiranja
u 1979. godine« kao i samoupravljanju.
Sadržaj prikaza šumarstva u
Kini istog autora već je objavljen u Šumarskom
listu (br. 1—2/1980).
O. Piškorić
Sugar, Ivan: Temelji bez dogradnje
(u povodu stote obljetnice tiskanja Šulekova
»Jugoslavenskog imenika bilja« 1879
—1979)


Wrischer, Mercedes (pripremila):
Fotosintetična membrana


Ta naša zemlja


Blašković, Vladimir: Temeljne
oznake Gorskog kotara


Jardas, Ivan: Klek i njegove zanimljivosti
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Kranjcev, Radovan: Na dravskim
sprudovima


Iz naših ustanova


Kochansky-Devide, Vanda: 70.
godišnjica Geološkog zavoda u Zagrebu


Regula-Bevilacqua, Ljerka:90
godina postojanja Botaničkog vrta u Zagrebu


Hrvatski prirodoslovci


Milicić, Davor: U povodu 60. godišnjice
života prof, dra Zlatka Pavletića
i 10. godišnjice uređivanja časopisa »Priroda
«


Milković, Karmela: Akademik
Zdravko Lorković (u povodu 80-godišnjice
rođenja)


Stručno nazivlje


Kalmeta, Ratimir: O nazivima
za oblike razvedenosti naše obale


Števčić, Zdravko: Sistematika nekad
i danas


Iz rada Skupine za hrvatsku
biološku terminologiju Hrvatskoga
biološkog društva:


— Izbor naziva iz embriologije (1—4)
— Izbor naziva iz anatomije bilja
Priroda, ekologija, zaštita


Barcić, Berard: Otočić Košljun —
biljni rezervat u Hrvatskoj


Böhm, Dragutin: Velebit u mreži
biogenetičkih rezervata Evrope


Dolenec, Zdravko: Mrazovac —
jesenski ukras livada Hrvatskog zagorja


Gec, Darko: Kopački rit — poseban
prirodni rezervat


Horkić, Dragutin, Gacka i njezine
pastrve


Inicijativni odbor za osnivanje
Društva za zaštitu prirode
i uređenje rekreacijskog


parka na Silbi: Otok Silba — uskoro
privodni perivoj


Kapetanov i ć, Mehmedalija:
Potkornjaci u šumama Nacionalnog parka
Kozara


Kranjce v, Branko: Skupljanje prirodoslovnog
materijala i ekološki odgoj
i obrazovanje učenika


Mikulić, Zvjezdica: Odštetni cjenik
i posebno zaštićene životinjske vrste
u SR Hrvatskoj


Pavletić, Zlatko: Moj prijatelj crvendać


Platužić, Dragutin: Kornatski otoci
— prijedlog za osnivanje narodnog perivoja


Šimera, Marin: Otok Rab je raj za
neke vrste ptica


Truhelka, Agata: »Nijemo proljeće
« Rachele Carson


Zlatarić, Bosiljka: Priroda — velika
učionica


Zanimljivosti


Kranjce v, Radovan: Gusjenice naših
leptira kao graditelji zanimljivih tvorevina


Tortić, Milica: O najvećim gljivama


V olarić, Božena: Zagreb je u studenome
1978. imao samo 14 sunčanih sati


Z. P.: Drveće koje postiže najveću starost
Zuba k, Franjo: Nevidljivi kućni barometri
Zubak, Franjo: Pustinjske ruže —
jerihonska i saharska


»Mladi čuvari prirode«


Prvo savjetovanje »Mladih čuvara prirode
« Slavonije i Baranje


Izvještaj o radu ogranaka


Novi ogranci