DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 64     <-- 64 -->        PDF

barskom i Institut za topolarstvo u Novom
Sadu.« »Od 1971. godine do danas
nije se ništa bitno izmijenilo«.


Područje rada je veliko i, kako iznosi
Vidaković, sastoji se od:


— izučavanja genetske varijabilnosti,
— sjemenske sastojine,
— sjemenske plantaže,
— oplemenjivanje i prirodne sastojine,
— oplemenjivanje putem hibridizacije
(unutarvrsne i međuvrsne),


— vegetativno razmnožavanje,
— citološka istraživanja,
— očuvanje genofonda, i
— strategija oplemenjivanja.
U program istraživanja genetskih varijabilnosti,
pored nabrojenih vrsta (bukve,
hrastova, topola, bijele vrbe, crne
johe, poljskog jasena, ariša, crnog i običnog
bora, borovca, jele, smreke, duglazije)
svakako bi treba uvrstiti i naš čempres
(Cupressus sempervirens), pa i
primorske borove. Šumu na degradiranom
dijelu Kraškog područja ne bi se
smjelo gledati samo kao na zeleni dekor
nego i kao na mogućnosti uzgoja ekonomskih
sastojina, a to su u prvom redu sastojine
borova i čempresa.


PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva, u brojevima 1—10 šk.
god. 1979—1980. donosi, između ostalih, i
ove priloge:


Aktualno


Dubljević, Blažo: Sklop hidroelektrana
U porječju Neretve i Rame


Požar, Hrvoje: Neki aspekti dugoročne
opskrbe energijom


Protić, Radmilo: Poticaj za supstituciju
energije — zahtjev suvremenog
društva


»Klonsko šumarstvo« (referatW.


J. L i b b y-a) počiva na podizanju sastojina
korišćenjem biljaka (ožiljenica) »bilo
kojom metodom vegetativnog razmnožavanja
u praktičnom šumarstvu«.
Sadržaj ovih »Radova« potvrđuje riječi
B. Giperborejkog, koji je đacima
još prije dvadeset i više godina (u splitskoj
Šumarskoj školi) govorio, da će buduće
šumarstvo više počivati na bijelim
ogrtačima nego zelenim uniformama, tj.
da će njegovom napretku doprinositi ne
samo rad na terenu nego i u laboratorijima.
Mislim, da nije potrebna preporuka,
da se sa sadržajem ovog broja »Radova
« upoznaju i planeri i uzgajivači, a
tko ih nema može ih dobiti kod izdavača
(Trg Mažuranića 9).


3. U prikazu J. Gračana o »organizaciji
i djelatnosti Šumarskog instituta«
(Jastrebarsko) saznajemo njegovu genezu,
djelokrug rada, o organizaciji i kadrovima,
programu znanstvenoistraživačkog rada
za razdoblje 1976—1980. godine (pa i
za nadalje), o izdavačkoj djelatnosti i rasadničarskoj
proizvodnji te o »izvorima financiranja
u 1979. godine« kao i samoupravljanju.
Sadržaj prikaza šumarstva u
Kini istog autora već je objavljen u Šumarskom
listu (br. 1—2/1980).
O. Piškorić
Sugar, Ivan: Temelji bez dogradnje
(u povodu stote obljetnice tiskanja Šulekova
»Jugoslavenskog imenika bilja« 1879
—1979)


Wrischer, Mercedes (pripremila):
Fotosintetična membrana


Ta naša zemlja


Blašković, Vladimir: Temeljne
oznake Gorskog kotara


Jardas, Ivan: Klek i njegove zanimljivosti