DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela 2*


Godišnje stope rasta društvenog proizvoda obračunanog u stalnim dolarima
iz 1975. (u postocima) za Japan i SFR Jugoslaviju
Annual rates of growth of gross domestic product valued at constant
1975 dollars (per cent) for Japan and SFR Jugoslavia


Godine
Years
Sveukupni društveni
proizvod
Gross domestic
product
Stanovništvo
Population
Društveni proizvod
po stanovniku**
Real product
per head
JAPAN


1970 — 1975 5,7 1.2 4.5
1960 — 1970 10.9 1.1 9.7
1950 — 1960 7.8 1.2 6.5
1938 — 1950 0.5 1.3 1.8
1910 — 1938 4.2 1.3 2.9
1910 — 1975 5.0 1.3 3.7


SFR JUGOSLAVIA


1970 — 1975 5.7 0.9 4.7
1960 — 1970 6.6 0.5 6.0
1950 — 1960 7.1 1.2 5.8
1938 — 1950 1.1 0.2 0.8
1910 — 1938 1.8 0.8 1.0
1910 — 1975 3.5 0.7 2.7


Izvor: Ibidem kao tabele 1.


* Japan je na vrhu međunarodne ljestvice porasta društvenog proizvoda.
Tabela 3*


Osnovni pokazatelji za Japan i SFR Jugoslaviju
Basic Indicators for Japan and SFR Jugoslavia


Društveni proizvod
po stanovniku


71 GNF1 per capita
OJ -Prosječna god.
inflacija u %

.


Pros; ečni god
rast


Avercise annu.


Is


grow th (per
cent) 1960-79


CT*


1 li


Average of inflation


(per cent)
1960—70 1970—79 a a) Sua


cd?


5 o


.


33*9


M´5 OJ


as_ w3


§


3
33a ´ c rt


Č.S,


O U


a>.ßo\


g„fc


as-a


ob


Q2


II So


8fi


1
JAPAN
115.7 372 8.810 9.4 4.9 8.2 76
SFR JUGOSLAVIA
22.1 256 2.430 5.4 12.6 17.8 70


* Izvor: THE WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT, WASHINGTON,
D. 6, August 1981.