DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 6     <-- 6 -->        PDF

METODE RADA


Kod izbora objekata istraživanja nastojali smo odabrati kulture podjednake
starosti (10 + 4 godina) i tehnike osnivanja u što širem spektaru
stanišnih uvjeta. Primjernim plohama bilo je obuhvaćeno najmanje 100 biljaka.


Registrirane su njihove visine, prsni promjeri te visinski prirasti u periodu
od 1976. do 1979. godine. Istovremeno su sabrani i uzorci iglica za
laboratorijske analize, prema metodama opisanim u našim ranijim radovima
(KOMLENOVIĆ, 1973. i dr.).


Dušik u biljnom materijalu određen je po Kjeldahlu (makro postupak).
Za utvrđivanje sadržaja ostalih elemenata biljna je tvar razlagana mokrim
postupkom sumpornom i perklornom kiselinom. Iz ekstrakta je fosfor određen
kolorimetrijski, kalij plamenfotometrijski, a ostali elementi metodom
atomske absorpcione spektrofotometrije.


Na svakoj plohi otvaran je po jedan glavni i dva do tri pomoćna pedološka
profila iz kojih su uzeti pojedinačni uzorci za laboratorijske analize.
Na osnovi pedoloških terenskih i laboratorijskih istraživanja izvršena
je pedosistematska determinacija.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


Rast i prirast


Osnovni podaci o rastu i prirastu istraživanih kultura prikazani su u
tablici 1 i na slici 1. Odavde proizlazi da u tom pogledu postoje velike razlike.
Visine stabala u desetoj godini nakon osnivanja kultura kreću se između
1,06 i 4,46 m, a prsni promjeri između 1,0 i 5,3 cm. Prosječni visinski
prirasti u razdoblju 1976—1979. godine također variraju u vrlo širokim granicama
od 10,0 do 80,0 cm. Ovom podatku pridajemo poseban značaj u indiciranju
stanišnih uvjeta, jer je najmanje utjecan razlikama u osnivanju
i njezi kultura.


Tab. 1. Podaci o rastu i prirastu kultura


Šumarija
Primjerna Gospodarska jedinica
ploha Odjel, lokalitet
Visina
u 10+4 g.
Prsni
promj 6
cm
Mrkopalj
Mrkopalj
Mrkopalj
Fužine
Fužine
Klana
Klana
1
2
3
4
5
6
7
široka draga 69
Sungerski lug 25
Sungerski lug 25
Bitoraj 71, Zvirjak
Bitoraj 71, Mlaka
Dletvo 11
Dletvo 11
231,4
386,4
382,9
243,7
389,3
168,4
446,1
2,2
5,0
4,7
2,2
4,2
2,1
5,3
Klana 8 Dletvo 11 106,3 1,0
Crni Lug
Crni Lug
Gerovo
Skrad
9
10
11
12
Oštrac 32
Oštrac 5
Sušica 29
Zalesina 71
296,8
233,7
229,6
369,3
3,0
2,4
2,0
4,1
Skrad 13 Završje 44 120,6 1,0


´,