DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Godišnja sječa šuma u Japanu:


(Annual cutting volume)


SFRJ:


Godišnja potrošnja drva u Japanu:


(Annual wood consumption in Japan)
SFRJ:


Godišnja potrošnja drva po jednom


stanovniku u Japanu


(Annual wood consumption per


capita in Japan)


SFRJ:


Broj ljudi zaposlenih u šumarstvu
Japana:


(Forestry Labor)


SFRJ:


Broj Nacionalnih parkova u Japanu:


(Number of National parks)


SFRJ:


Godišnje pošumljavanje u Japanu:
(Annual reforestation in Japan)


SFRJ:


Glavne vrste drveća
u pošumljavanju Japana:


(Principal species in reforestation
of Japan)


* Najveći iznos dosegnula je godišnja sječatoga sječa se sve više smanjuje.
oko 35 mi li on a m´ *


oko 20 miliona m3
oko 110 miliona ms (oko 70°/» otpada na
uvoz)


oko 20 miliona ms


oko 1 m3


nešto manje od 1 m3
oko 200.000


oko 50.000
Nacionalnih parkova 27 s ukupnom površinom
od oko 2 miliona ha.
20 Nacionalnih parkova i prirodnih rezervata
većih od 1.000 ha s ukupnom površinom
od 221.278 ha.
godišnje nekoliko stotina hiljada hektara;
na pr. 300.000 ha u 1950. god.,


430.000 ha u 1954. god.,
350.000 ha u 1970. god.
te 180.000 ha u 1979. godini,
godišnje nekoliko desetaka hiljada hektara;
na pr.:
21.900 ha u 1954. god.,
18.586 ha u 1970. god.,
47.475 ha u 1979. godini
1.
oblast subtropskih šuma:
Casuarina egvisetifolia L. i Pinus luchuensis
Mayr.
2.
umjereno topla oceanska oblast:
Cryptomeria japonica Don. D., Chamaecyparis
obtusa Lieb., Chamaecyparis
pisifera S. and Z., Pinus thunbergii
Pari, Pinus densiflora Sieb, and
Zucc, Cinnamomum camphora Sieb.,
Paulownia tomentosa Steud., bambusi
(Bambucaceae) itd.
3.
umjereno hladna oceanska oblast:
Cryptomeria japonica Don. D., Chamaecyparis
obtusa Lieb., Pinus densiflora
Sieb and Zucc.
1967. god. kad jt posječeno 57,5 miliona m3. Poslije