DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Neka svojstva drva se razlikuju tokom prvih 25 godina rasta stabla.


Nepoznate vrste tropskog drveća daju na raspolaganje ogromne količine
drva različitih ili neprikladnih osobina.


Preporuke


Potrebno je posvetiti veću pažnju odabiranju plantažnih vrsta sa upotrebivim
drvom kao i poboljšanju njegove kvalitete biološkim tehnikama.
Treba odrediti obilježja i svojstva mladog drva brzo rastućih vrsta.


Potrebno je povećano istraživanje kojim bi se širok raspon vrsta klasificirao
u mali broj kategorija konačne upotrebe, tako da upotreba drva odgovara njegovim
svojstvima, a ne njegovom botaničkom identitetu.


Djelotvornost iskorišćivanja šuma valja povećati što cjelovitijom preradom
drva u čitav asortiman proizvoda, zatim održavanjem proizvoda kako bi se mogli
što duže upotrebljavati, te razvijanjem strukturalnih nacrta kako da se proizvodi
koriste što efikasnije.


Potrebno je dati prioritet istraživanju i razvijanju efikasne prerade drva u
energiju i to djelotvornom upotrebom čvrstog drva u jednostavnim pećima i
industrijskim kotlovima, kao i preradom u plinovita i tekuća goriva.


6. SEKCIJA — Opće teme
Razmatranja


U mnogim područjima postoji povećan pritisak na zemljište i rastuća potreba
da se upotreba zemljišta planira.
Obujam znanja se ubrzano povećava. To se znanje mora kontinuirano prenositi
šumarima u određenim granama.


Povijest šuma može dati vrijedan doprinos boljem razumijevanju raznih činioca
prisutnih u procesu razvitka. Do sada je relativno malo učinjeno na tom
planu.


U obradi podataka u istraživanju, mini i mikro kompjuteri igrat će sve važniju
ulogu.


Većina istraživačkih projekata u šumarstvu ima praktičan cilj.


Mogućnost rekreacije u šumama postat će važnija u razvijenim zemljama.


Preporuke


Potrebno je pomoći da kontinuirani tok podataka o prirodnim izvorima zemlje
(koji se prenose putem satelita) budu dostupni svim zemljama svijeta bez ikakvih
sigurnosnih ograničenja.


Postojeće službe informiranja valja poboljšati i Ustanoviti nove službe kako
bi se održao korak sa istraživačkim aktivnostima uopće.


Treba povećati istraživanje povijesti šuma.


Istraživački projekti u šumarstvu moraju uključivati i sredstva za praktičnu
primjenu rezultata istraživanja.


Višestruko korištenje šuma zahtjeva i multidisciplinaran pristup istraživanju.


Dr S. Tomanić


48