DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Sum. list 106:3


ISTRAŽIVANJE RASTA I STANJA ISHRANE MLADIH KULTURA
OBIČNE SMREKE (PICEA ABIES KARST.)
NA GLAVNIM TIPOVIMA TALA GORSKOG KOTARA*


Nikola Komlenović, Branimir Mayer
Šumarski institut Jastrebarsko


SAŽETAK. U radu se iznose rezultati četverogodišnjih istraživanja
uspijevanja mladih kultura smreke na području Š. g. Delnice.
Kulture osnovane na tlima sa silikatnim podlogama pokazuju
općenito bolje uspijevanje od kultura na vapnencima. Između
rasta i koncentracija dušika, fosfora i kalija u iglicama utvrđena
je pozitivna korelacija. Primjenom odgovarajućih gnojiva
mogu se postići pozitivni rezultati.


UVOD


Obična smreka je vrsta drveća s kojom je u Gorskom Kotaru osnovan
najveći broj šumskih kultura. Na ovom području smreka dolazi od prirode,
općenito brzo raste i ima kvalitetno drvo. Ona se relativno lako uzgaja,
kako u rasadniku, tako i kulturama. Zadnjih petnaestak godina posebno
mnogo se pošumljavalo ovom vrstom na području Š. g. Delnice i to na različitim
staništima.


Pokazalo se, međutim, da između osnovanih kultura postoje značajne
razlike s obzirom na njihovo uspjevanje. One su dobrim dijelom uvjetovane
stanišnim faktorima i njihovom interakcijom. Pedološki uvjeti imaju pri tome
posebno značenje. Stoga je bio osnovni cilj naših istraživanja da se ti
odnosi pobliže utvrde i razjasne.


Dobiveni rezultati trebaju poslužiti kod osnivanja novih kultura smreke
u Gorskom Kotaru. Izborom odgovarajućih staništa značajno se smanjuju
negativne posljedice koje mogu proizaći iz ove aktivnosti (FRANČIŠKOVIĆ,
1981. i dr.). Rezultati proučavanja poslužit će također kod izbora mjera kojima
se može utjecati na bolje uspijevanje smrekovih kultura.


Naša ranija istraživanja stanja ishrane smrekovih šuma u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj pokazala su da u tom pogledu postoje značajne razlike (KOMLENOVIĆ,
1973). Mlade kulture osnovane u prvom redu izvan prirodnog
areala rasprostranjenja, često trpe od nedostatka pojedinih biljnih hraniva.


Pretpostavljali smo da i na nekim staništima Gorskog Kotara kulture
smreke imaju nepovoljnu ishranu.


* Ova istraživanja financirali su Š. g. Delnice, SIZ-IV za znanost SRH i Opće
udruženje šumarstva Zagreb.