DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Naročitu pažnju valja posvetiti zahtjevima za istraživanje od posebnog značenja
za šumske radove u zemljama u razvoju.


4.
SEKCIJA — Planiranje, ekonomika, prirast i prinos, gospodarenje
i šumarska politika
Razmatranje


šume su sve više ugrožene krčenjem, pretjeranom sječom, zagađenim zrakom
i drugim činiocima. Mnoge vlade nemaju točne podatke o promjenama koje se
zbivaju.


Na mnogim komunalnim i neidustrijskim privatnim šumskim površinama
proizvodi se drvna građa i ostali produkti i usluge daleko ispod stvarnih mogućnosti,
dok se istovremeno ubrzano povećava potražnja za šumskim proizvodima.


Ubrzano povećanje površina pod jednodobnim šumama ü cijelom svijetu
samo naglašava važnost prorjeđivanja. Ključni problem se stvara intenziviranom
primjenom moderne tehnologije u radovima na proredi.


Proširit će se primjena koncepta gospodarenja šumama za višestruku upotrebu
u šumovitim područjima širom svijeta. Mogućnost kvalificiranja vrijednosti
različitih dobara i usluga postat će, dakle, još važnja.


Preporuke


Potrebno je intenzivirati istraživanje efikasnih metoda inventarizacije šuma.
Posebnu pažnju treba posvetiti upozorenjima o promjenama do kojih dolazi u
šumskim drvnim resursima u svijetu. Osim toga, treba naglasiti i istraživanje održavanog
prinosa prirodnih šuma, uzimajući u obzir specijalne probleme koje nameće
kompleksna struktura tropskih šuma.


Više napora ü istraživanju treba posvetiti poboljšanju društvenih i neindustrijskih
privatnih posjeda pod šumom i, tamo gdje je to potrebno, iskoristiti
drvnu masu koju proizvode. Trebalo bi također i intenzivnije ispitati važnost šuma
koju one imaju za njihove vlasnike kao i za društveni razvitak.


Znanstvenici različitih disciplina trebali bi intenzivnije surađivati kako bi se
analizirali biološki, tehnički i ekonomski aspekti proređivanja šuma.


Istraživači treba da razvijaju i primjenjuju metode vrednovanja proizvoda
višestruko korištenih šuma u ekonomskim okvirima. Isto tako, istraživanje treba
da bude posvećeno kombiniranim sistemima poljoprivredne i šumske proizvodnje,
kao i metodama upozoravanja na ekološke promjene, naročito u tropskim
šumama.


5. SEKCIJA —
Šumski proizvodi
Razmatranja


U budućnosti, današnje šume neće moći zadovoljiti potražnju za drvom, stoga
će, da bi se namirile čovjekove potrebe, trebati plantaže brzo rastućih vrsta.
Osobine drva određene su stanišnim, šumsko-uzgojnim i genetičkim faktorima.