DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Preporuke


Treba povećati podršku aktivnostima za očuvanje gena, moraju se razmotriti
potrebe za takvim mjerama i moraju se poduzeti odgovarajuće mjere na svim
nivoima gdje god se šume koriste.


Treba sačuvati dovoljno osobitih ekosistema (naročito u tropskim krajevima),
kako bi svi organizmi koji djeluju jedni na druge mogli nastaviti da ko-evoluiraju
i kako bi ostali dostupni proučavanju.


Proučavanje genetike međusobnog djelovanja drveća i raznih činilaca s područja
entomologije i patologije je hitno i treba ga podržati.


Genetska otpornost treba se inkorporirati u cjelokupni sistem bavljenja
štetnicima kad god je moguće očekivati pozitivne rezultate.


Institucije za pomoć istraživačkom radu trebale bi održavati ravnotežu između
fondova za fundamentalna i primijenjena istraživanja.


Istraživačke institucije moraju biti svjesne opasnosti mjera poduzetih u
cilju osiguranja prvoklasnih kultura, jer to može smanjiti genetsku bazu i reducirati
varijabilnost neophodnu za stabilnost i rasprostranjenost šuma.


3. SEKCIJA — Šumske operacije i tehnike
Razmatranja


Svi šumski radovi, a naročito oni povezani sa sječom i obnovom, moraju se
planirati i sprovesti tako da se izbjegnu nepotrebni konflikti.


Neophodno je uzeti u obzir sve aspekte šumskog rada, pogotovo faktore zaposlenosti,
uvjete rada i smanjenje najtežih šumskih radova.


Šumski radovi moraju se prilagođavati specifičnim tehničkim i biološkim
uvjetima koji su prisutni u šumi.


Na tehnička i biološka razmatranja utječu raznolikost terena (nagib, konfiguracija
i čvrstoća tla), klima i uvjeti obnove sastojine.


Preporuke


Potrebno je povećati istraživanja s obzirom na integralne šumske radove kao
cjelinu, kako bi se našao najbolji kompromis između društvenih, šumsko-uzgojnih,
tehničkih i ekonomskih djelatnosti.


Istraživanje koje se bavi radnim aspektom šumskih operacija mora i dalje
posebno naglašavati ergonomiju, siguran radni ambijent i treniranje na svim nivoima
šumskog rada, kako bi se poboljšali uvjeti na radnim mjestima šumskih
radnika.


Istraživanje treba voditi prema proizvodnji povećane količine industrijskog i
ogrjevnog drva od individualnih stabala, postojećih šumskih fondova i dodatnih
područja.


Istraživanja su potrebna u cilju prilagođavanja tehnike rada čitavom nizu
uvjeta koje postavljaju teren, klima, šumsko-uzgojni i društveno-ekonomski činioci.