DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 47     <-- 47 -->        PDF

se bolje razumjeti kako bi se poljoprivredno-šumarska iskustva mogla što brže
primijeniti u odgovarajućim dijelovima svijeta.
Obujam krčenja šuma postaje vrlo ozbiljan, a obujam pošumljavanja nije
dovoljan.
Premalo pažnje se posvećuje istraživanju drveća i malih šumica u urbanim
područjima i izvan šumskih kompleksa.


Preporuke


Potrebno je usavršiti i ispitati metode i tehnike stvaranja, održavanja i poboljšanja
šumskih ekosistema (kao što su one razvijene u umjerenim i sjevernim
područjima) prije njihove primjene u drugim šumskim ekosistemima, naročito
u područjima tropske i suptropske klime.


Praksa i istraživanje uzgajanja šuma moraju biti povezani sa prirodnim procesima
u šumi.
Potrebno je usavršiti prenošenje rezultata istraživanja putem proširivanja
različitih službi, uvježbavanja i obrazovanja.
Istraživanje u agrošumarstvu trebalo bi intenzivirati. Međutim, to se može
uspješno učiniti samo:


— ako postoji uska suradnja sa ostalim stručnjacima sa područja upotrebe
zemljišta, npr. poljoprivrede i hortikulture;
— ako se u suradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama uključe i
odnosna fundamentalna istraživanja.
Potrebno je daljnje istraživanje prikladnosti tla za pošumljavanje, što uključuje
klasifikaciju terena i istraživanje zahtjeva pojedinih vrsta drveća. Uz to, potrebno
je još više razviti tehnike pošumljavanja.


Potrebno je da se razviju arborikulture i istraživački rad povezan s tim.


2. SEKCIJA — Šumske kulture i zaštita šuma
Razmatranja


Ubrzano širenje šumskih radova u tropskim i supropskim područjima često
u velikoj mjeri rasprostire vrste, smanjujući pri tom površine domaćih prirodnih
netaknutih šumskih ekosistema, *i vodeći ka gubitku genetskih izvora s obzirom na
uklanjanje šumskih populacija. Takve šume često su podložne štetnom djelovanju
slabo poznatih napasnika i zaraza, iako je otpor biljaka i biljnih zajednica
prema biološki štetnim agensima pravilo, a ne izuzetak.


Simultano bavljenje svim napasnicima je najefikasniji način suzbijanja štetnih
agenasa, ali integralni pristupi zaštiti šuma rijetko gdje su, zasad, prilagođeni
praktičnoj primjeni.


Tradicionalno istraživanje postojećih šumskih resursa i komercijalnih šum


skih kultura bit će i nadalje potrebno, ali će trebati naglasiti doprinos stabala i


šuma razvoju seoskih krajeva.


Uz ograničena financijska sredstva, reducirani su i fondovi za fundamentalna
istraživanja u šumarstvu, naročito na području fiziologije i genetike. S obzirom
na dugoročne interese šumarstva trebalo bi se oduprijeti iskušenju da se napusti
istraživački rad rezultati koga se ne mogli odmah primijeniti.


45