DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 46     <-- 46 -->        PDF

PRIORITETI ŠUMARSKIH ISTRAŽIVANJA U ZEMLJAMA U RAZVOJU


Razmatranja


Svjetska banka i FAO su ispitali potrebe za istraživanjem u zemljama u razvoju
i pokazali da tradicionalno istraživanje u šumarstvu ne daje dovoljan doprinos
razvoju ruralnih krajeva, kao ni proizvodnji energije i očuvanju šuma.


Postojeće institucije, predviđene za koordinaciju i pomoć istraživanju u zemljama
u razvoju, nisu primjerene potrebama za njegovim unapređenjem.
Sredstva odobrena za istraživanje u zemljama u razvoju nisu dovoljna.


Preporuke


Potrebna su dodatna istraživanja kako bi šumarstvo dalo najveći mogući
doprinos razvoju ruralnih krajeva (naglašavajući pri tom ulogu šuma i drveća u
poljoprivredi), proizvodnji i upotrebi energije i očuvanju šuma.


Vlade, međunarodne multilateralne agencije, kao i bilateralni davaoci sredstava
trebali bi iznova razmotriti svoju š"umarsku politiku i potpomoći nastojanja
Svjetske banke i FAO da stvore strategiju za ekspanziju istraživačkog rada i njegovo
preusmjeravanje k opće priznatim potrebama.


I säm IUFRO bi trebao preispitati svoju vlastitu strukturu u svjetlu tih potreba
i računati s modificiranjem svoje organizacije, kako bi se mogle uzeti u
obzir sve kritične točke u šumarstvu.


Vlade, institucije za pomoć i IUFRO trebali bi ispitati načine i mogućnosti
stvaranja dodatnih sredstava potrebnih za jačanje istraživačkog rada povezanog
sa šumskim resursima u zemljama u razvoju, s primarnim naglaskom na unapređenje
mogućnosti nacionalnih institucija.


Vlade, institucije za pomoć i IUFRO trebali bi uzeti u obzir potrebe, ciljeve
i organizaciju alternativnih institucionalnih aranžmana za pomoć nacionalnim
istraživačkim institucijama.


RAZMATRANJA I PREPORUKE SEKCIJA IUFRO


1. SEKCIJA — Šumski okoliš i uzgajanješuma
Razmatranja


Da bi se povećala proizvodnja po jedinici površine, primjenjuju se i dalje
razvijaju razne metode. Međutim, time se napori koncentriraju na maksimiranje
prirasta i prinosa, čime se i ekološki i ekonomski prijeti stabilnosti šumskih
ekosistema.


Postoji određena tendencija da se istraživanje i praksa uzgajanja šuma u prirodnim
i poluprirodnim šumama suviše orijentiraju na poljoprivredne tehnike.


Rezultati istraživanja, namijenjeni istovremeno i razumijevanju i poboljšanju
različitih funkcija šuma, ne primjenjuju se uvijek dovoljno u praksi.


Usprkos znatnoj aktivnosti na polju poljoprivredno-šumarskog istraživanja
i prakse, naročito u zemljama trećeg svijeta, taj način upotrebe zemljišta mora


44