DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 45     <-- 45 -->        PDF

prihvaćena je jednoglasno i s neskrivenim zadovoljstvom sudionika Kongresa.
Izborom Jugoslavena za predsjednika IUFRO i odlukom da se slijedeći kongres
održi u Jugoslaviji, ukazani su velika čast i povjerenje Jugoslaviji, jugoslavenskoj
šumarskoj i drvoprerađivačkoj znanosti i praksi.


XVII svjetski kongres IUFRO završio je rad s vrlo lijepim dijapozitivima i
melodijama iz naše zemlje. Kongres u Kvotu bio je velika svjetska smotra dostignuća
šumarske i drvoprerađivačke znanosti, koju su Japanci odlično organizirali.


Poslije Kongresa organizirano je 14 stručnih ekskurzija po Japanu.


PLENARNA RAZMATRANJA I OPĆA DEKLARACIJA


Razmatranja


Drvo je glavna obnovljiva sirovina u svijetu, a svjetska potraživanja za drvom
i drugim šumskim proizvodima i koristima od šume raste s porastom stanovništva
i poboljšanjem životnog standarda.


U svijetu je ograničena površina zemljišta za proizvodnju dobara i usluga,
a raspoloživi dio za šumarstvo stalno se smanjuje.


Ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće mjere, povećano iskorišćivanje šuma
će u mnogim regijama ugroziti ne samo buduće snabdijevanje dobrima i koristima
od šume, nego i šumske resurse, poljoprivrednu proizvodnju, izvore vode i
čovjekovu okolinu.


Rasprostranjenost šuma u odnosu na stanovništvo je neujednačena, a razumijevanje
ekologije prirodnih i umjetno podignutih šuma, naročito u nekim tropskim
područjima je nedovoljno.


Postoji znatna mogućnost za povećanje proizvodnosti šuma i za objedinjavanje
različitih zahtjeva od zemljišta.


Znanstvena istraživanja su potrebna za razvijanje šumskih potencijala, radi
svladavanja ograničenja i teškoća te za ublažavanje gladi, siromaštva i nezaposlenosti
od čega ljudi trpe ü mnogim krajevima.


Deklaracija


Istraživanjima prvenstveno treba postići potpunije razumijevanje ekologije
svjetskih šuma radi podizanja njihove proizvodnosti u kvantitativnom i kvalitativnom
pogledu te radi poboljšanja prerade i korištenja šumskih proizvoda.


Treba podržati međuinstitutska istraživanja integralnog zemljišta, naročito u
tropskim područjima.
Istraživanja u šumarstvu moraju uzeti ü obzir društvene, kulturne, radne i
ekonomske činioce u različitim područjima.
Naročito su potrebna istraživanja proizvodnje ogrijevnog drva u iskrčenim
područjima i korištenja šumske biomase za energetske potrebe u cijelom svijetu.


Treba osigurati usku suradnju između stvaralaca šumarske politike, šumskih
gospodarstava i istraživača, na nacionalnom i međunarodnom planu, kako
bi se iznašli realni istraživački i proizvodni programi, te omogućilo sprovođenje
rezultata istraživanja u praksi.


43