DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 43     <-- 43 -->        PDF

knjiga, časopisa, informacija, i si.) i prikazali nekoliko stručnih filmova. Uvodni
referati objavili s´u se u osam knjiga na oko 4000 stranica. Neki materijali objavit
će se kasnije kao zasebne publikacije.


Sudionici Kongresa iz Jugoslavije podnijeli su slijedeće referate:


Prof. dr Dušan Klepac:
Novi koncept načela trajnih prinosa.


Prof. dr Dušan Mlinšek:
Program aktivnosti IUFRO u razdoblju od 1982. do 1986. godine.


Prof. dr Boris Ljuljka:
Planiranje i razvoj istraživanja prerade drva u SFRJ Jugoslaviji i SR Hrvatskoj.


Prof. dr Zdenko Pavlin:
Umjetno sušenje zračno suhog drva.


Prof. dr Rudolf Sabadi:
Optimizacija razvitka šumarstva i prerade drva u uvjetima platno-bilančnih
teškoća — primjer Jugoslavije.


Prof. dr Petar Drinić:
Planiranje u uređivanju šuma Jugoslavije.
Prof. dr Simeun Tomanić:
Primjena rezultata studije rada pri planiranju i kontroli sječe i izrade drva
u šumskim poduzećima


Dr Nikola Komlenović — Mr Joso Gračan:
Reagiranje nekih provenijencija norveške smreke na umjetna gnojiva.


Dr Dražen Cestar:
Primjena ekološko-gospodarskih tipova kod uređidvanja šuma i prostornog
planiranja u SR Hrvatskoj.


Hočevar, A. — Rakovec, J. — Petkovšek, Ž.:
Procjena prostorne i vremenske distribucije aktivne fotosintetske radijacije u
brdskim krajevima.


Na prijedlog Međunarodne komisije za nagrade, na prvoj plenarnoj sjednici,
na najsvečanijem dijelu Kongresa, dodijeljeno je pet nagrada IUFRO istaknutim
znanstvenim radnicima mlađim od 45 godina.


Na Kongresu je izabrano oko 200 znanstvenih radnika na razne dužnosti u
IUFRO. Za predsjednika IUFRO izabran je dr Dušan Mlinšek, profesor
Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Delegat Jugoslavije u Međunarodnom savjetu
IUFRO je prof, dr Marija Brežnjak . Na rukovodeće dužnosti u IUFRO izabrani
su iz Jugoslavije prof, dr Dušan Klepac , prof, dr Rudolf Sabadi , prof,
dr Simeun Tomanić, dr Dražen Cestar, prof, dr Midhat Uščupčić, prof,
dr šime Meštrovići Marjan šo 1 ar, dipl. inž.


Na završetku Kongresa donesena je odluka Međunarodnog savjeta da se siijedeći
kongres IUFRO održi u Jugoslaviji 1986. godine. Ta odluka