DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 42     <-- 42 -->        PDF

IUFRO radi neprekidno putem više od 200 znanstvenoistraživačkih jedinica
organiziranih u šest sekcija. Sekcije se sastoje od tematskih i projektnih grupa.
Rad se odvija putem seminara, simpozijuma i dopisivanja, često u tijesnoj suradnji
s ostalim međunarodnim organizacijama.


Svakih pet godina organizira se svjetski kongres IUFRO na kome se svestrano
raspravljaju tehnička, znanstvena i organizaciona pitanja putem plenarnih zasijedanja
te zasijedanja sekcija i grupa.


IUFRO ima svoje rukovodstvo, stalni sekretarijat i glasilo. Rukovodstvo čine:
Međunarodni savjet IUFRO, u kome se nalazi po jedan delegat iz svake zemlje;
Predsjedništvo IUFRO; Predsjednik IUFRO; rukovodstva pojedinih sekcija, te
rukovodstva radnih grupa. Sjedište stalnog Sekretarijata IUFRO nalazi se u Beču.
Glasilo Međunarodne zajednice je IUFRO NEWS, koje izlazi nekoliko puta
godišnje na engleskom jeziku i dobivaju ga svi istraživači, članovi Zajednice.


XVII SVJETSKI KONGRES IUFRO


Od 6. do 17. rujna 1981. godine održao se ü Japanu XVII svjetski kongres
IUFRO. U povijesti IUFRO to je bio prvi kongres koji se održao u Aziji i Japanu.
Stoga su Japanci dali veliko značenje tom međunarodnom skupu, koji se održao
u njihovoj zemlji. U povodu Kongresa napisali su i objavili o japanskom šumarstvu
i preradi drva četiri knjige na engleskom jeziku, japansko-englesko-francusko-
njemački rječnik, oko 200 znanstvenih radova i postera koji su se prezentirali na
Kongresu. Za vrijeme priprema Kongresa izgradili sü veliki institut za šumarska
istraživanja (Tsukuba) u blizini Tokija. Taj Institut po svojoj opremljenosti, veličini
i organiziranosti spada u najveće domete šumarske znanosti u svijetu.


Na svečanom otvaranju Kongresa sudjelovao je i prestolonasljednik princ
Hirohito sa princezom. Princ Hirohito pozdravio je sudionike Kongresa prigodnim
govorom. Visoki gosti su zatim posadili stabla prijateljstva u parku Kongresnog
centra i sudjelovali na svečanom prijemu sudionika Kongresa.


Na Kongresu je sudjelovalo oko 1600 znanstvenih radnika i gostiju iz 73 zemlje.
Iz Jugoslavije sudjelovalo je 15 znanstvenih radnika.


Tema Kongresa bila je »Istraživanje danas za sutrašnje
šume«. U vezi s tim održano je šest plenarnih sjednica svih sudionika
Kongresa s raspravama i ključnim porukama na teme:


— Istraživanje danas za sutrašnje šume.
— Sačuvati zelenu planetu.
— Sutrašnje šume — hoćemo li biti spremni?
— Šumarska istraživanja za zemlje u razvoju.
— Međunarodna suradnja u šumarskim istraživanjima.
Na Kongresu je održano 12 sastanaka (po dva u svakoj sekciji); jedan zajednički
sastanak prve, druge, treće i četvrte sekcije; sedamdeset sastanaka radnih
grupa i dva sastanka Međunarodnog savjeta IUFRO. Sudionici Kongresa podnijeli
su oko 600 znanstvenih referata, izložili niz postera (grafikona, fotografija,